Militær kolonne. Det er ikke tillatt å legge seg inn mellom kjøretøyene som deltar i en militær kolonne. Dette går relativt geit på firefeltsvei. På tofeltsvei er det en helt annen historie.
Militær kolonne. Det er ikke tillatt å legge seg inn mellom kjøretøyene som deltar i en militær kolonne. Dette går relativt geit på firefeltsvei. På tofeltsvei er det en helt annen historie.

Militært kjøremønster gir utfordringer

Kolonner det ikke er lov å kjøre inn i holder hastigheter på rundt 50-60 km/t. Dette gir utfordringer for sivil trafikk.

Publisert

Derfor gis det visse fritak fra kjøre- og hviletidsreglene på grunn av den store NATO-øvelsen i Norge høsten 2018.

- For oss er Trident Juncture mer enn en øvelse, det er en høyst reell situasjon. Vi får en stor økning militær transport gjennom tett befolkede områder og på høyt trafikkerte veier. Det er i seg selv en utfordring. Vi har et godt og tett samarbeid med Forsvaret og har etablert gode rutiner for å holde hverandre oppdatert, slik at ulempene for sivilsamfunnet blir minst mulig, sier Anders R. Hovdum i Vegdirektoratet.

Militært kjøremønster gir utfordringer

I september var det i snitt 150 militære kjøretøy på veiene hver dag som følge av øvelsen. I oktober og fram til feltøvelsen i månedsskiftet oktober-november ventes det i snitt 250 kjøretøy.

Antallet militære kjøretøy er ikke utfordrende i seg selv. Hvert døgn passerer det for eksempel over 40.000 kjøretøy på E6 mellom Moss og Oslo. Det er kjøremønsteret som potensielt kan by på utfordringer.

For det første opererer de militære kjøretøyene i hovedsak i kolonner. For det andre kjører de ofte saktere enn mye av den øvrige trafikken. Kolonnene vil holde en hastighet på rundt 50-60 km/t.

- Kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og det at de kjører saktere enn øvrig trafikk, kan føre til forsinkelser, sier Fred Anton Mykland i Statens vegvesen Region øst.

Det gjør det ikke lettere for sivil trafikk at det er forbudt å kjøre inn i militære kolonner. Det vil si at en forbikjøring skal skje forbi en hel kolonne på opp til tolv kjøretøy. Dette er forbundet med livsfare på mindre veier og vil i praksis si at det ikke er mulig å kjøre forbi.

Fra Østfold til Hedmark og Oppland

På Østlandet kommer det meste av materiell og kjøretøy inn via Borg Havn i Fredrikstad. Derfra fraktes det i retning øvingsområdene nord i Hedmark og Oppland.

I Midt-Norge kommer militært materiell og personell til havnene Hammernesodden i Namdalseid, Fiborgtangen i Skogn, Orkanger og Åndalsnes.

Det vil være mest trafikk langs E136 Åndalsnes - Dombås, E6 Skogn – Ulsberg, E39 Klett – Molde, fv. 30 Støren – Tynset, fv. 31 Røros – Vauldalen, fv. 65 Orkanger – Surnadalsøra og rv. 3 Ulsberg – Elverum.

- Aktiviteten vil øke fram til NATO-øvelsen starter i slutten av oktober. Så langt har ikke Vegtrafikksentralene opplevd store hindringer i trafikken pga. de militære kolonnene, sier Ruth Myklebust i Statens vegvesen Region midt.

Selve øvelsen foregår i oktober og november. Men det blir mye transport av personell og materiell både før og etter øvelsen.

Få forsinkelser

Så langt er kolonnekjøringen avviklet uten vesentlige forsinkelser: Det er i hvert fall inntrykket Statens vegvesen sitter med snart fire uker etter at det første skipet kom til Borg Havn med militære kjøretøy til øvelsen.

Erfaringene bekreftes, ifølge Vegvesenet, av flere store aktører i transportbransjen.

- Tilbakemeldingene vi har fått av bransjen tyder på at den militære trafikken så langt ikke har ført til vesentlige forsinkelser for transportørene, forteller Mykland.

Informasjon fører til forberedelser

Transportbransjen får informasjon om trafikkavviklingen hver dag. Dette er basert på informasjon fra Forsvaret, som Statens vegvesen kan videreformidle.

På den måten bistår Vegvesenet transportørene i å planlegge logistikken sin best mulig.

Informasjonen har ført til at noen av aktørene har planlagt og forberedt tiltak som kan iverksettes dersom trafikken skaper forsinkelser som byr på problemer for driften deres.

I tillegg informerer Vegtrafikksentralen øvrige trafikanter i vegmeldingene og på Twitter.