Samferdselsminister Jon Georg Dale sier regjerinens satsing på samferdsel binder landet tettere sammen. Foto: Per Dagfinn Wolden

Styrker jernbanen

Regjeringen foreslår ca. 26,4 milliarder kroner til jernbaneformål i 2019, en økning på ca. 2,9 milliarder kroner, eller 12,4 prosent, i forhold til 2018-budsjettet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Dette omfatter blant annet forlenging av plattformer og flere krysningsspor for å øke kapasiteten på jernbanenettet for å bedre vilkårene for godstrafikken.

– Regjeringen prioriterer planlegging og bygging av ny infrastruktur, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Satsinga på samferdsel fortsetter

Regjeringen foreslår 73,1 milliarder kroner til samferdsel, en økning på 5,4 milliarder kroner eller 7,9 prosent fra 2018-budsjettet.

Samferdselsbudsjettet har dermed økt med hele 75 prosent siden 2013.

Finansminister Siv Jensen understreket også betydningen av god infrastrukturer for en velfungerende samferdsel, nærings- og godstransport.

65,2 milliarder kroner skal bidra til å følge opp Nasjonal transportplan 2018-2029.

– Regjeringas satsing på samferdsel binder landet tettere sammen. Vi bygger veg og jernbane i et tempo som aldri før, og vi satser på teknologi. Gjennom det skaper vi en enklere hverdag for folk flest, styrker næringslivets konkurransekraft, og utvider bo- og arbeidsregionene. Regjeringa foreslår å bruke 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Dette er en økning på 5,4 milliardar kroner – eller 7,9 prosent fra saldert budsjett 2018. Med dette forslaget har samferdselsbudsjettet økt med hele 75 prosent siden 2013, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Finansminister Siv Jensen vil, ifølge forslaget til Statsbudsjett for 2019, bruke 231,2 oljemilliarder, 2,7 prosent av Oljefondet. Det innebærer at hun holder noe igjen på oljepengebruken.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS