NCC Infrastructure skal gjøre betongarbeider for Bane Nor på  Loenga-Ekebergåsen, som er en del av utbyggingen på Follobanen mellom Oslo S og Ski.
NCC Infrastructure skal gjøre betongarbeider for Bane Nor på Loenga-Ekebergåsen, som er en del av utbyggingen på Follobanen mellom Oslo S og Ski.

NCC signerte kontrakt på Follobanen

NCC Infrastructure har inngått kontrakt med Bane Nor på betongarbeider Loenga-Ekebergåsen i Oslo.

Publisert

Kontrakten er en del av utbyggingen på Follobanen mellom Oslo S og Ski. Kontraktsummen er på 250 millioner kroner.

Arbeidene skal startes opp «kort tid etter kontraktsignering».

- De siste årene har NCC gjennomført gode prosjekter for Bane Nor, blant annet prosjektet Storberget i Porsgrunn, og NCC er også i startfasen med bygging av strekningen Venjar-Eidsvoll, sier divisjonsdirektør Per Jonsson, leder for NCC divisjon Civil Engineering Norge.

Hoveddelen i den nysignerte entreprisen, kalt Loenga-Ekebergåsen, består av 18.000 kubikkmeter betong i ferdig utgravd byggegrop og utsprengt tunnel. Videre skal det bygges en betydelig mengde «føringsveier i og utenfor kulverttverrsnittet», samt bygges to tekniske bygg og en gangbar teknisk kulvert på Loenga.

Ved tildelingen ble NCC Infrastructure vurdert både på pris og oppdrags-gjennomføring.

Arbeidene på kontrakten skal være ferdigstilte høsten 2019.

Follobaneprosjektet er innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Det nye dobbeltsporet skal etter planen være ferdig i slutten av 2021.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS