Julie Margrethe Brodtkorb, adm. direktør i MEF, er stort sett fornøyd med regjeringens budsjettforslag.

- Gledelig satsing på samferdsel og yrkesfag

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er fornøyd med at regjeringen fortsetter å prioritere samferdsel i forslaget til statsbudsjett for 2019.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Budsjettet innebærer en vekst på 5,4 milliarder kroner fra saldert budsjett 2018.

- Anleggsbransjen er beredt til å fortsette det viktige arbeidet med å bygge og fornye infrastrukturen vår, og budsjettet legger opp til høy aktivitet i bransjen også neste år. Det er imidlertid fortsatt slik at satsingen på drift og vedlikehold av veinettet ligger betydelig under det anslåtte årsgjennomsnittet for NTP-perioden. Regjeringen bør vokte seg for at denne avstanden blir for stor. Vedlikehold er avgjørende for både trafikksikkerhet og effektiviteten hos næringslivet, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

- Viktige tiltak for yrkesfagene

Brodtkorb berømmer også at regjeringen i budsjettet styrker faget yrkesfaglig fordypning og legger til rette for mer etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere:

- Dette er noe MEF har etterlyst en rekke ganger og vi er glade for å bli lyttet til. For mange elever er yrkesfaglig fordypning elevenes første møte med arbeidslivet. Dette er en viktig ordning som vi må ivareta og bygge videre på. Mer etterutdanning av yrkesfaglærere vil bidra til at de har oppdatert og næringsrettet kunnskap, som igjen forhåpentligvis vil øke læreutbytte for elvene.

Redusert formuesskatt

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler, samt å øke bunnfradraget for formuesskatten til 1,5 millioner kroner.

- Vi ønsker alle reduksjoner i formuesskatten på arbeidende kapital velkommen, men vi hadde selvsagt gjerne sett at regjeringen her gikk enda lengre. Medlemmene våre betaler formuesskatt på maskin og utstyr som bidrar til verdiskapning og sysselsetting, og selv om bunnfradrag og verdsettelsesrabatten har økt de senere årene har innbetalt beløp for arbeidende kapital samlet sett faktisk steget siden 2013, sier Julie Brodtkorb.

Powered by Labrador CMS