Bane Nor skiller ut drift og vedlikehold i et eget aksjeselskap.
Bane Nor skiller ut drift og vedlikehold i et eget aksjeselskap.

Overfører over 1000 drift-ansatte

Bane Nor oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold.

Publisert

I overkant av 1000 av Bane Nors 4500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Det nye aksjeselskapet vil i første omgang inngå kontrakter med Bane Nor om drift og vedlikehold av de ulike jernbanestrekningene i Norge. I neste fase blir det konkurranseutsetting av drift og vedlikehold gjennom utlysninger av kontrakter på de ulike banestrekningene.

- Med etablering av det nye selskapet får vi et tydelig skille i rollene, der Bane Nor blir bestiller av tjenester og det nye selskapet blir utfører av drift og vedlikehold på jernbanen, sier styreleder i Bane Nor, Siri Hatlen.

- Opprettelse av selskapet legger til rette for at pågående effektiviseringsarbeid videreføres samtidig som arbeidet med å bedre datakvaliteten på tilstanden av jernbanen fortsetter. Frem til konkurranseutsettingen starter vil Bane Nor utvikle gode systemer og rutiner for kjøp av tjenester innen drift og vedlikehold, sier Siri Hatlen.

Bedre konkurransegrunnlag

Løsningen gir forutsigbarhet for medarbeiderne gjennom at kompetansemiljøet holdes samlet.

- En god og nøyaktig beskrivelse av tilstanden på jernbaneinfrastrukturen er en forutsetning for å utarbeide gode konkurransegrunnlag og riktige kontraktsmodeller. Erfaringene fra etablering av et kunde- og leverandørforhold internt i konsernet vil gi bedre grunnlag for gjennomføring av konkurranseutsettingen, sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund.

Beholder rettigheter

Selskapet skal settes i drift våren 2019 og blir et heleid aksjeselskap av Bane Nor.

- I overkant av 1000 medarbeidere i Bane Nor overføres til det nye selskapet. Alle medarbeidere som virksomhetsoverføres til det nye selskapet, overføres med de kollektive rettighetene og avtalene de har i dag, sier Frimannslund.

Veien videre

Konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen er planlagt gjennomført gjennom utlysning av et antall kontrakter på de ulike jernbanestrekningene.

Etter styrebehandling 19. desember vil Bane Nor offentliggjøre tidsplan for gjennomføring av konkurranseutsettingen, inkludert informasjon om når de ulike kontraktene blir utlyst samt informasjon om prekvalifiseringsprosessen.

Powered by Labrador CMS