Postens pressesjef John Eckhoff bestrider slavelønner, dårlige arbeidsforhold og sosial dumping.

John Eckhoff tilbakeviser kritikken

- Vi har høy HMS-standard og opplæring av våre sjåfører, sier John Eckhoff i Posten Norge. Han bestrider slavelønner, dårlige arbeidsforhold og sosial dumping.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Nettopp sosial dumping, slavelønninger, elendige arbeidsforhold i et globalt perspektiv er merkelapper Bring Trucking, datterselskap av Bring Cargo og heleid av statlige Posten Norge har fått festet på seg.

Både fagpresse, riks- og regionsaviser har i flere artikler over lengre tid stilt spørsmål om lovligheten rundt kabotasje og et utvannet arbeidsliv.

Senest i dag offentliggjorde Stavanger Aftenblad en video hvor Bring-selskapet jukser med sikkerhetstesten for sjåførene. En sjåfør gjorde skjult mobilopptak av da selskapet ga sjåførene fasiten på sikkerhetstesten - før prøven. I videoen hører vi instruktøren leser svarene skjematisk for deltakerne på testen.

- Vi har høy HMS-standard og opplæring av våre sjåfører. Den siste tiden er det fremkommet opplysninger om at sjåfører i Bring Trucking har fått svarene opplest under en sikkerhetstest. Dette tar vi alvorlig og har meldt fra til det nasjonale arbeidstilsynet om feilen. Vi avslutter samarbeidet med den eksterne kursleverandøren og har bestemt at alle sjåførene skal ta testen på nytt, forteller Pressesjef, Kommunikasjon og strategi i Posten Norge, John Eckhoff, til Mtlogistikk.

Pressesjefen har registret at Bring Trucking figurerer i ulike medier for tiden, og hvor det tegnes et bilde av både slavelønner, dårlige arbeidsforhold og sosial dumping.

Bestrider påstandene

- Vi bestrider dette, og hevder tvert imot at vi følger lover og regler. Noen av påstandene den siste tiden har sin bakgrunn i en agenda om å endre europeiske regler for internasjonale transporter, mens andre påstander er direkte usanne, sier Eckhoff.

Han understreker at Bring Trucking er et selskap som drives i velordnede former.

- Blant annet har vi sjåfører som får glattkjøringstrening i Norge, spesielt med tanke på vinterkjøring i Norge. Treningen foregår nå på Vålerbanen lørdag fra klokken 08:00 og til utpå ettermiddagen, forteller Postens pressesjef.

Han inviterer logistikkpressen til å møte både sjåfører og ledere, for dermed å se nærmere på hvordan sikkerhetstrening drives.

- I tråd med etisk standard

Eckhoff forteller at Posten Norge har etablert Bring Trucking i Slovakia for å være konkurransedyktige innen internasjonale transporter og sikre at transportene utføres i tråd med lovverket og konsernets etiske standard.

Ifølge pressesjefen blir stadig mer av vareflyten i samfunnet internasjonal. Hovedtyngden av transportene til/fra Norge skjer med utenlandske transportører og sjåfører fra lavkost-land.

- For å møte kundenes behov, må Bring kunne tilby grenseoverskridende transport på konkurransedyktige vilkår. Bring Trucking er et veldrevet selskap som følges tett opp av ledelsen og myndighetene. Selskapet ble opprettet blant annet ut fra behovet for å ha kontroll på hele verdikjeden i internasjonale transporter, og derved sikre at transportene utføres i tråd med lovverket og konsernets etiske standard, sier Eckhoff og forteller videre:

Ingen sosial dumping

- Flere medier og aktører innen transportbransjen gjør vår forretningsvirksomhet til et spørsmål om moral. At Bring Trucking ikke betaler norske lønninger i det slovakiske selskapet er ikke sosial dumping. Vi driver en virksomhet med sterk konkurranse i Europa og ingen med norske lønninger kan konkurrere om disse transportene.

Eckhoff viser til at sjåførene er ansatt i det slovakiske selskapet på lokale betingelser. De får utbetalt i gjennomsnitt mellom 2000 og 2500 euro (19.000-24.000 kroner) i måneden, som er en kombinasjon av lønn og andre godtgjørelser. - Sett med norske øyne er det lav lønn. For sjåførene vet vi at det er den totale godtgjørelsen som vektlegges – og at de kan livnære seg på denne i hjemlandet. Dernest at lønn blir utbetalt som avtalt når den skal, sier Postens pressesjef. 

Ifølge Eckhoff har utenlandske sjåfører mulighet til å kjøre innenlandske transporter, såkalt kabotasje. For internasjonale transportører som kjører kabotasjeturer i Norge (dvs. inntil tre turer i løpet av sju dager mens de oppholder seg i Norge) skal sjåførene betales norsk minstelønn for disse turene (iht. Allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei, 1.6.2017).

Hyppig kontrollert

- Bring Trucking følger dette regelverket og det er Arbeidstilsynet som fører kontroll. Bring blir hyppig kontrollert og fremlegger dokumentasjon overfor myndighetene, understreker Eckhoff.

I det norske transportmarkedet utgjør lovlig kabotasjekjøring 4,5% av transportarbeidet ifølge SSB-tall fra 2016.

Posten-konsernet benytter dette i en viss grad, men mindre enn det som er snittet i bransjen. Brings andel kabotasjekjøring utgjør under en prosent av transportoppdragene.

Powered by Labrador CMS