- Salting av veibanen reduserer antall ulykker. Målet er minst mulig bruk av salt samtidig som friksjonen på veiene er god, sier sjefingeniør Kai Rune Lysbakken i Statens vegvesen.

- Vi har et klart mål å snu utviklingen i retning av mindre bruk av salt i vinterdriften, legger han til.

Det vil være variasjoner fra år til år som en følge av harde og milde vintre. Vinteren 2017/2018 (som var snørik på Østlandet) viste en tydelig topp i saltforbruket.

Fjoråret kan forklares med værforholdene

Det er krav i Statens vegvesens kontrakter til hvor raskt veien skal være bar etter snøvær og hvilke arealer som skal være bare.

Større deler av veinettet har, ifølge Statens vegvesen, krav om rask fjerning av snø og god friksjon på veien.

- Større værsvingninger bidrar til at flere runder med saltning, påpeker Lysbakken.

Økningen i saltbruken forrige sesong sammenlignet med foregående sesong kan isolert sett forklares med væreforholdene.

- Den generelle økningen vi har sett de siste årene er imidlertid større enn hva som kan forklares med sesongvariasjoner, sier Lysbakken.

Betaler for tid - ikke salt

Lysbakken peker på at Vegvesenet nå endrer kontraktene slik at entreprenørene stimuleres til en mer optimalt saltbruk. Man går fra å godgjøre ut fra mengden salt som brukes til å betale entreprenøren for tiden de er ute på veiene.

Krav om opplæring om riktig bruk av salt skal også være med på å redusere saltforbruket over tid.

- For vegvesenet er trafikksikkerhet viktig. Saltforbruket må sees i sammenheng med at trafikken – og da særlig tungtransporten – øker på veinettet. Omfanget av veinettet blir også større, sier Lysbakken.

Salting av veibanen skal redusere antall ulykker. Strekninger med mange og alvorlige ulykker blir fulgt opp spesielt. Målet er minst mulig bruk av salt samtidig som friksjonen på veiene er god.