Transportbransjen er i alarmberedskap i påvente av Brexit-avtale.
Transportbransjen er i alarmberedskap i påvente av Brexit-avtale.

Forbereder transportkaos

Frykten for at det ikke landes noen Brexit-avtale har fått godsnæringen til å gå i alarmberedskap.

Publisert

Transportbransjen venter i spenning og forbereder seg på en kaotisk omstilling i påvente av en avtale mellom Storbritannia og EU.

Det arbeides på høytrykk denne uken, og hvor forhandlingene tas opp på et toppmøte onsdag.

Ifølge EU-president Donald Tusk er utsiktene for en Brexit-avtale mer usikre enn noen gang.

EU skal ha tilbudt britene å bli værende i EUs tollunion og indre marked også etter 2020.

Roper et varsku

Tidligere samferdselsråd for EU-delegasjonen i Brussel, Olav Grimsbo, roper et Brexit-varsku og oppfordrer norsk transportnæring til større engasjement rundt Brexit.

– Norsk transportnæring må på banen og vise større engasjement for å møte utfordringene med Brexit og det indre transportmarkedet, ifølge Grimsbo.

Den tidligere samferdselsråden gjennom åtte år har fulgt nøye med på samferdselspolitikken i EU.

Alle rettigheter, forpliktelser og fordeler basert på EU-lovgivning vil da ikke lenger gjelde for UK. Landet blir et såkalt tredjeland for EU.

- Dette innebærer bl.a. at UK ikke vil ha trafikkrettigheter i luftfartsmarkedet, britiske vegtransportører mister markedsadgang basert på såkalte fellesskaps-lisenser, britene mister adgangen til å tilby jernbanetjenester, og får heller ikke adgang til å tilby tjenester i EUs havner, forteller Grimsbo.

- For at myndighetene best mulig skal kunne ivareta norske interesser, ifølge Grimsbo, - er det viktig at næringslivet konkretiserer og fremmer sine krav og behov. I den forbindelse er det litt betenkelig at søkeordet Brexit gir ingen eller svært få treff på transportorganisasjonenes hjemmesider. Selvsagt kan næringene likevel arbeide med konsekvensene av Brexit, men mye tyder på behov for økt engasjement. All erfaring viser nemlig at skal man nå sine mål må man være tidlig ute og vite hva man vil. Slik får også myndighetene større trygghet i sine prioriteringer og framstøt for å ivareta norske interesser, sier Grimsbo som tror at det blir inngått transportavtaler mellom EU og UK etter Brexit.

Stor samhandel

Storbritannia er en av Norges største handelspartnere for varer, og det viktigste utenlandske enkeltmarked for norsk skipsfartsnæring.

Grimsbo viser til at den omfattende eksporten av laks og annen fersk fisk transporteres i hovedsak med lastebil og ferge i tillegg til en rekke ferdigvarer. Nærmere 360.000 tonn gods ble fraktet på veg og ferge i 2016, hvorav 195.000 tonn var eksport fra Norge.

Grimsbo ser to overordnede mål for Norge.

- For det første at det indre transportmarkedet (EØS) fortsatt kan fungere som en helhet etter at Storbritannia har gått ut av EU. Og for det andre å sikre en best mulig adgang til det britiske transportmarkedet med fri konkurranse på like vilkår med høye sikkerhets- og miljømessige standarder.

– Norge må med

Ifølge den tidligere samferdselsråden er det viktig at avtalte overgangsordninger mellom EU og UK også må gjelde for Norge (EØS), for derved å unngå diskriminering og proteksjonistiske tiltak.

Tungrodd logistikk

- Selv om partene i første omgang ikke skulle bli enige om langsiktige avtaler, blir det selvsagt ikke full stopp i transporten til/fra og mellom UK og EU og dets medlemsstater. Men det blir et langt mindre effektivt og funksjonsdyktig transportmarked, med en rekke begrensninger og mer tungrodd logistikk. Derfor kan en regne med at partene vil bli enige om et nytt rammeverk. Den framtidige avtalen blir særlig viktig for Norge. Den skal erstatte dagens forhold som i hovedsak er regulert gjennom EØS-avtalen, sier Grimsbo.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS