Utbyggingen av nytt hovedanlegg inkluderte åtte utsiktsplattformer, tre bruer, tilførselsveier, rampe for handikapp-adkomst og oppgradering av parkeringsområdet.
Utbyggingen av nytt hovedanlegg inkluderte åtte utsiktsplattformer, tre bruer, tilførselsveier, rampe for handikapp-adkomst og oppgradering av parkeringsområdet.

Oppgraderte Vøringsfossen

En anleggsplass hvor turister vandrer rundt blant arbeidere og maskiner er uvanlig kost.

Publisert

For anleggsarbeiderne i Mesta var dette en realitet under utbyggingen ved Vøringsfossen langs Nasjonal Turistvei.

Hvert år legger rundt en halv million norske og internasjonale turister turen hit og fossen er landets mest besøkte.

Grunnet svært dårlig sikring, har området dessverre vært åsted for mange ulykker, inkludert flere dødsulykker hvor folk har falt ned i det 200 meter dype juvet. Debatten om sikring pågikk i mange år før det endelig ble innvilget penger for å tilrettelegge og sikre fossen.

Arbeid på kanten av stupet

Mesta vant anbudet som hovedentreprenør for fase 1 av prosjektet. Etter flere år med planlegging og nesten tre år med bygging sto det nye hovedanlegget ferdig sommeren 2018.

Utbyggingen av nytt hovedanlegg inkluderte åtte utsiktsplattformer, tre bruer, tilførselsveier, rampe for handikapp-adkomst, og oppgradering av parkeringsområdet. Den største stålkonstruksjonen er en bru på nærmere 18 tonn med et spenn på 24 meter.

- Det var en veldig annerledes jobb på flere måter. Området er jo en turistattraksjon og turistene skulle ha tilgang mens vi jobbet. I tillegg så jobbet vi jo i stor grad rett og slett på kanten av et stup. Begge disse faktorene gjorde at det var et prosjekt med ekstra høy grad av nøyaktighet på flere måter, forteller anleggsleder i Mesta, Atle Stana.

Utviklingsarbeidet skulle tilfredsstille krav og forventninger både til sikkerhet og estetikk. Stana forteller at flere av kravene de skulle innfri lå høyere enn det de er vant til, både når det gjaldt nøyaktighet, kvalitet og utførelse.

- Det skulle være færrest mulig inngrep i naturen, helst skulle man ikke kunne se at det hadde vært anleggsarbeid der i det hele tatt når det var tid for den offisielle åpningsdagen, forteller han.

Avdekket problemene før de oppsto

For å innfri kravene, hadde Mesta god nytte av Gemini Terreng som de benyttet seg av både til prosjektering og oppfølging ute på anlegget underveis. Muligheten for overflateanalyser hadde spesiell stor nytteverdi.

- Vi fikk DWG-modeller av arkitektene og brukte Gemini Terreng til å teste ut litt i forkant av byggingen. Her kunne vi legge inn modeller for kvalitetssjekk og vi brukte også programvaren til å hente ut stikningsdata fra modellen, sier Stana.

Et svært viktig aspekt ved prosjektet var at konstruksjonene skulle ligge fint og mest mulig integrert til i det dramatiske terrenget.

- I Gemini Terreng kunne vi se om elementene ble liggende slik i terrenget som vi hadde sett for oss, før vi begynte med selve arbeidet. Der vi avdekket problemer fikk vi gjort justeringer før vi satte i gang. Mye av arbeidet i terrenget ble målt inn slik at vi kunne være sikre på at vi opplevde ønsket effekt og at elementene ble liggende slik vi hadde tenkt, sier Stana.

Vøringsfossens nye hovedanlegg ble åpnet i begynnelsen av juli 2018. To faser er igjen av prosjektet som etter planen skal være ferdigstilt rundt 2023.