På bildet er en Komatsu 930E-4 med en motorkraft på 2550 hk og lastekapasitet på ca. 292 tonn.Boliden har kjøpt neste generasjon 930E-5.
På bildet er en Komatsu 930E-4 med en motorkraft på 2550 hk og lastekapasitet på ca. 292 tonn.Boliden har kjøpt neste generasjon 930E-5.

Boliden kjøpte ni Komatsu 930E-5...

...og 17 litt mindre (men fortsatt veldig store) tipptrucker av modell Komatsu 830E-5. Kjøpesum 900 mill. svenske kroner.

Publisert

Den svenske gruvebedriften Boliden er kommet til enighet med Komatsu om kjøp av 26 tipptrucker til gruvene Kevitsa i Finland og Aitik i Sverige. En total investering på 900 mill. svenske kroner.

Investeringen skjer på grunn av en pågående utvidelse, økt andel transporter i egen regi samt fornyelse av truckflåten.

Øker produksjonen både i Finland og i Sverige

Kevitsa beregnes å nå en produksjonstakt på 9,5 mill. tonn anriket nikkel per år fra 2020. Dagens nivå er 7,5 mill. tonn.

Boliden har kjøpt 17 stk. Komatsu 830E-5. På bildet er en 830E-AC med 2360 hk og en lastekapasitet på ca. 222 tonn.
Boliden har kjøpt 17 stk. Komatsu 830E-5. På bildet er en 830E-AC med 2360 hk og en lastekapasitet på ca. 222 tonn.

I Aitik skal man tilsvarende øke produksjonen av kobber fra 39 til 45 mill. tonn per år fra 2020.

- Dette er et viktig skritt i videreutviklingen av våre dagbruddsgruver, samtidig som vi forbedrer vårt miljøavtrykk fra en allerede sterk stilling. Dette gjelder spesielt fordi vi skaper muligheter for økt elektrifisering med dertil tilhørende produktivitetsutvikling, sier Mikael Staffas, adm. direktør og konsernsjef Boliden.

Første tipptruck-levering midt i 2019

De valgte truckene, er Komatsu 830E-5 for Kavitsa og Komatsu 930E-5 for Aitik. Parallelt er avtaler inngått med lokale samarbeidspartnere med Komatsu.

Alle truckene er forberedt for fremtidig elektrifisering på linje med Bolidens streven etter å redusere miljøutslipp.

De første tipptruckene leveres i midten av 2019.