Statsråd Jon Georg Dale ber Vegdirektoratet se nærmere på praksisen med bruk av nedsatt hastighet ved veiarbeid.
Statsråd Jon Georg Dale ber Vegdirektoratet se nærmere på praksisen med bruk av nedsatt hastighet ved veiarbeid.

Vil øke hastigheten ved veiarbeids-områder

- Når veiarbeidet er avsluttet for dagen eller uken, skal det være mulig å heve fartsgrensen til normal hastighet igjen, skriver samferdselsminister Jon Georg Dale.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Ved arbeid på veier, blir fartsgrensene ofte satt ned for å øke sikkerheten for trafikanter og arbeidere.

- Når arbeidet er avsluttet for dagen eller uken, skal det derimot være mulig å kjøre i opprinnelig fartsgrense. Nå ber vi Statens vegvesen se på egne retningslinjer, slik at midlertidige fartsgrenser bare blir benyttet når det er nødvendig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ifølge Statens vegvesens retningslinjer, skal nedsatt hastighet på en strekning økes og fjernes i perioder der det er forsvarlig at trafikken går som normalt.

- Dersom det ikke er grunnlag for å sette ned fartsgrensen, fordi arbeidet er avsluttet og ingen maskiner er til hinder for vanlig trafikk, skal den ikke sette ned. Det fører til utålmodige bilister som i verste fall blir frustrerte og kan skape farlige situasjoner. Det må vi forhindre, sier Dale.

I et brev til Vegdirektoratet ber derfor samferdselsministeren om at direktoratet ser på retningslinjene og at skilting av nedsatt fartsgrense blir praktisert i samsvar med intensjonen. Slik skal både sikkerhet og fremkommelighet ivaretas.

Statsråden ber også om at avvik fra praksis blir loggført og rapportert til departementet.

Oppfølgingen av dette skal rapporteres senest 1. mars 2019.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS