Norcem Brevik har en årsproduksjon på omlag 1,2 millioner tonn sement og har ca 180 ansatte. Fabrikken ligger i Brevik i Porsgrunn kommune i Telemark.
Norcem Brevik har en årsproduksjon på omlag 1,2 millioner tonn sement og har ca 180 ansatte. Fabrikken ligger i Brevik i Porsgrunn kommune i Telemark.

Store investeringer i støyreduksjon

Norcems nye mottaksanlegg for kalkstein i Brevik i Porsgrunn kommune (Telemark). er ventet å gi stor støydempende effekt.

Publisert

Norcem har i den senere tid vært i søkelyset på grunn av sin satsing på CCS.

Nå er selskapet er i ferd med å investere i nytt mottaksanlegg for kalkstein, som er ventet å gi vesentlig støyreduksjon for naboene. Investeringene i det nye havneanlegget har et kostnadsestimat på ca. 120 millioner kroner.

«Brevik Future» består av to byggetrinn

Prosjektet kalles «Brevik Future» og består av to byggetrinn, forteller fabrikksjef Per Ole Morken:
- Første trinn består av et nytt kalksteinsanlegg i nærheten av kaia. Når dette byggetrinnet er ferdig, vil kalksteinen bli losset gjennom et fullstendig tildekket og støyisolert anlegg, frem til en lagerhall bestående av høye vegger.

Detaljprosjektering og godkjenning

Morken kan fortelle at det første byggetrinnet gjennomføres nå for å redusere støyen fra kalksteins-lossingen av båtene.

- Med andre ord vil vi oppnå full støyreduserende effekt allerede ved første byggetrinn. Det andre trinnet består av å utvide lagerhallen, bygge tak på anlegget og bygge transportbelte inn i fabrikken.

- Det andre byggetrinnet må gjøres når vi en gang i fremtiden legger ned driften i vår gruve eller i vårt dagbrudd. Når begge stegene er gjennomført vil losseraten øke med vel det doble, hvilket medfører at liggetiden for båtene reduseres. Vi vil da dessuten kunne tilby landstrøm også til disse båtene utdyper Morken.