Redaktør i Anlegg&Transport, Klaus Eriksen.
Redaktør i Anlegg&Transport, Klaus Eriksen.

Svarte bokser og selvkjørende poder

Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport kommenterer digitaliseringen innen anlegg og innen transport.

Publisert

Signalene fra CeCe-kongressen i Roma, hvor 200 representanter fra de europeiske anleggsmaskinprodusentene møttes i dagene 17.-19. oktober 2018, viser med all tydelighet hvor opptatt næringen er av å ligge i front når det gjelder sikkerhet, miljø, digitalisering og teknisk maskin utvikling.

Rapporten fra et 8-måneders studie i CeCe-regi ble presentert. Den viser hvordan digitalisering vil forandre bransjen, maskinene og bruken av dem i fremtiden. Dette er krav CeCe-medlemmene må forholde seg til. Teknologi og menneske sto i sentrum for diskusjonen, dyptpløyende presentasjoner over hvilken vei utviklingen går og hva som vil kreves av en maskinleverandør.

CeCe hadde også hentet inn ekspertise fra forsker- og brukerhold. Kjetil Tonning fra Veidekke var en av hovedtalerne på Roma-møtet. Tonning er president i Fiec som representerer de europeiske maskinbrukerne. Han slo klokkeklart fast at det er ingen vei tilbake når det gjelder digitalisering og ny teknologi i maskinene, om man liker det eller ikke. Kravet fra brukerne øker stadig, kunne Tonning forsikre. Han luftet også et spennende forslag om at maskinene, i likhet med fly, bør få en «black box» i et sikkerhetsmessig perspektiv for å etterforske grunnen til ulykker.

Massevis av teknologi til å fylle den svarte boksen, finnes allerede i maskinene som nå produseres. Det handler om å sette det i system og lagre alle bevegelser, koordinater, vekter, grunnforhold, og så videre, og så videre.

Tenk hvor mange svarte bokser som egentlig allerede finnes i bilene, selv om man kanskje ikke kaller det svarte bokser. Nær sagt alt man gjør bak rattet i en hypermoderne bil, kan lett registreres.

Et av de heteste temaene på nyttekjøretøyutstillingen IAA denne høsten, var poder. Bilgigantene ser på en rekke selv kjørende og selvtenkende konsepter i mer eller mindre realistiske former. Færre biler i byene, utslippsfritt, støysvake kjøretøy som gjerne kan «jobbe» mens vi sover, er stikkord du kan lese mer om på transportsidene i A&T nummer 10, 2018.

For å bøte på trygghetsfølelsen (folk frykter selvkjørende enheter), er det forsket på at ett ledekjøretøy med et menneske bak rattet, kan kjøre rundt i byen og slippe av eller plukke opp poder. Poder er et populæruttrykk, og en pod kan for eksempel være en selvkjørende enhet som knytter seg til et ledekjøretøy. Helst elektrisk. Podene kan brukes som postkontor, pakkelevering, cafe, taxi eller hva det måtte være.

Spinnville tanker kanskje. Urealistisk? Ikke i det hele tatt. Dette er bare ledd i den kommende delingshverdagen, og når løsningene befester seg i bilindustrien, åpner dørene seg for flere markedet. Anlegg for eksempel.

Klaus Eriksen
Redaktør Anlegg&Transport