Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

- Kabotasje-lastebiler bør ha karantenetid

Regjeringen ønsker ikke liberalisering av kabotasjeregelverket. Den mener lastebiler som brukes til kabotasje bør ha en form for karantenetid før nye kabotasjeoppdrag.

Publisert

Flere omstridte forslag fra EU-Kommisjonen om nye regler for veitransport ble diskutert på et ministermøte i «Road Alliance» i Brussel 12. november 2018.

Forslagene omfatter nye regler for markedstilgang (kabotasje), kjøre- og hviletid/arbeidsvilkår, fartsskriver og kontroll av arbeidstid samt utsending av arbeidstakere.

På vegne av Norge, deltok statssekretær Tommy Skjervold (FrP) på møtet, som resulterte i en ministererklæring. Her understreker landene i Road Alliance at man må løse problemene i veitransport når det gjelder blant annet kabotasje og urettferdig konkurranse.

Alliansen mener det er svært viktig at nye, smarte, fartsskrivere blir innført så raskt som mulig både i nye og eksisterende kjøretøy. Alliansen peker også på at det er viktig med klare regler som det er mulig å håndheve.

Regelverket må også gi bedre leve- og arbeidsforhold for sjåfører og fremme trafikksikkerhet, mener alliansen.

- Viktig for å fremme norske interesser

For Norge er Road Alliance et viktig forum for informasjon og medvirkning inn mot EU, skriver Samferdselsdepartementet i en melding.

De vesteuropeiske landene Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Luxembourg, Sverige og Sveits er med i alliansen, mens Nederland deltar som observatør. Sammen med de andre landene i Road Alliance, arbeider Norge for at nye EU-regler som gjelder veitransport skal redusere mulighetene for misbruk og svindel.

Gjennom arbeidet i Road Alliance, blir norske interesser fremmet, skriver departementet i en pressemelding. Synspunktene som regjeringen legger frem, er utarbeidet i dialog med norske arbeidsgivere- og sjåførorganisasjoner.

- Det er viktig å fremme norske posisjoner i EU-systemet. Jeg er opptatt av å bruke de kanalene vi har til å påvirke utviklingen av regelverket som gjelder veitransport. Sammen med de andre landene i Road Alliance, vil vi sikre en mer rettferdig konkurranse, innføre bedre kjøre- og hviletidsordninger og hindre sosial dumping, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Karantene og nye skrivere

Regjeringen ønsker ikke liberalisering av kabotasjeregelverket. I tillegg mener den at lastebiler som brukes  i kabotasje bør ha en form for karantenetid før de kan kjøre nye kabotasjeoppdrag.

- Det er også viktig å sikre  at veitransportetappene av kombinerte transporter ikke blir brukt til å omgå kabotasjereglene. Man må derfor se disse reglene i sammenheng med både kabotasjereglene og reglene om utsending av arbeidstakere, skriver Samferdselsdepartementet.

Fra norsk side er klare regler og  effektiv håndheving framhevet som viktig. Det bør være krav om at alle internasjonale transporter som er omfattet av kjøre- og hviletidsreglene, skjer med kjøretøy som er utstyrt med en ny type fartsskriver så snart som mulig, mener regjeringen. Dette skal gjøre arbeidshverdagen for sjåførene enklere og gi en mer effektiv kontroll av blant annet kabotasjereglene.

- Ingen unntak

- Vi er imot å gi unntak fra forbudet mot normal ukehvil i kjøretøyene. Det bør også være en klar regel om at sjåføren skal reise hjem minimum hver fjerde uke. Disse kravene er viktige for både transportsikkerheten og for å legge til rette for en mer rettferdig konkurranse i markedet, sier samferdselsministeren.

Det østerrikske formannskapet legger opp til behandling av forslagene i Rådet (EU) i desember 2018.

Tidspunktet for behandlingen i Parlamentet (EU) er foreløpig uviss. Rådet og Parlamentet må bli enige om ett standpunkt før de kan starte forhandlinger med Kommisjonen. Det er derfor for tidlig å forutsi hvordan det endelige nye regelverket blir.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS