Prosjektleder Hans Olav Omnes (t.v.) og Bernt Moen (driftsleder vei) fra totalentreprenør AF Gruppen ved Døle bru i Mandal. I bakgrunnen hvor bilen befinner seg starter AF Gruppen anleggsarbeidene i terrenget.
Prosjektleder Hans Olav Omnes (t.v.) og Bernt Moen (driftsleder vei) fra totalentreprenør AF Gruppen ved Døle bru i Mandal. I bakgrunnen hvor bilen befinner seg starter AF Gruppen anleggsarbeidene i terrenget.

Start på ny E39 Kristiansand-Mandal

Publisert

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden startet forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal.

- Vi er allerede i gang med ytre miljøtiltak (YM-tiltak). Det er arbeider vi gjør for at anleggsaktiviteten ikke påvirker omgivelsene mer enn nødvendig. Vi starter ingen anleggsvirksomhet før YM-tiltak som skal på plass er gjennomført i aktuelt område, sier prosjektleder Hans Olav Omnes i AF Gruppen.

Fokus på forebyggende miljøtiltak

Slik ser skiltplanen ut for området ved Døle bru/Mjåvatn, hvor anleggsarbeidene med ny E39 starter.
Slik ser skiltplanen ut for området ved Døle bru/Mjåvatn, hvor anleggsarbeidene med ny E39 starter.

Han har inspisert området Døle bru/Mjåvatn/Knuden i Mandal i forbindelse med at rundt 300 meter med siltgardin skal legges ut i Mjåvatn. Arbeidet utføres av Agder Dykk AS hjemmehørende i Arendal, som har erfaring med samme type arbeid fra Nye Veiers E18-prosjekt i Aust-Agder.

Martin Støyl var mandag 19. november i full sving med å sveise sammen plastrør til en sammenhengende enhet som siltgardinet skal tres innpå for deretter å bli strukket ut over Mjåvatn. Arbeidet skal være ferdig tirsdag.

- Dette YM-tiltaket forebygger turbiditet i vannet, forklarer Omnes, om tiltaket som skal hindre at misfarging av vann forplanter seg til mer av vannspeilet enn nødvendig.

Hogstmaskiner starter onsdag arbeidet med avskoging av arealet som skal transformeres til veianlegg. Deretter skal det bygges anleggsvei gjennom Dyredalen ned til området ved Trysfjorden hvor vestre brohode skal etableres.

Det er fokus på at anleggsarbeidene ikke skal påvirke miljøet mer enn absolutt nødvendig. I den forbindelse settes det opp såkalt siltgardin som skal hindre at skittent vann tar seg videre. Fra venstre: Magne Olav Skjøret, Martin Støyl, Bernt Moen og Hans Olav Omnes.
Det er fokus på at anleggsarbeidene ikke skal påvirke miljøet mer enn absolutt nødvendig. I den forbindelse settes det opp såkalt siltgardin som skal hindre at skittent vann tar seg videre. Fra venstre: Magne Olav Skjøret, Martin Støyl, Bernt Moen og Hans Olav Omnes.

Manuell dirigering

Allerede natt til tirsdag vil veifarende langs E39 se aktivitet. I området hvor anleggsarbeid berører E39 vil farten bli redusert fra dagens 70 km/t til 50 km/t.

Det blir også manuell dirigering. For å minimalisere ulempene for veifarende, skal selve anleggsarbeidene pågå fra klokken 22 om kvelden til 05.30 om morgenen.

Det vil kunne bli noe ventetid for bilistene ved stopp-postene, men ventetiden skal ikke overskride ti minutter.

Sikkerhet er i høysetet, og derfor er det spesielt i forbindelse med lossing av maskiner at det kan bli ventetid.

Powered by Labrador CMS