Arnulf Martin Hansen (t.v.) ble tildelt æresmedlemskap i NFF på Fjellsprengningskonferansen 2018 i Oslo. Styreleder Øyvind Engelstad sto for tildelingen.
Arnulf Martin Hansen (t.v.) ble tildelt æresmedlemskap i NFF på Fjellsprengningskonferansen 2018 i Oslo. Styreleder Øyvind Engelstad sto for tildelingen.

«Mr Fullprofil» ble æresmedlem

Årets tildeling av æresmedlemskap i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk gikk til Arnulf Martin Hansen også kjent som «Mr Fullprofil», på Fjellsprengningsdagen 2018 i Oslo.

Publisert

Det er vanlig at prisutdeleren leser opp beskrivelsen av personen og hva denne har gjort slik at det sakte men sikkert blir klart hvem det er snakk om , for så å si navnet til slutt.

Hansen ble overrasket og litt satt ut da styreleder Øyvind Engelstad leste teksten og det etterhvert ble klart hvem som fikk det stolte NFF-utmerkelsen.

- Jeg føler meg beæret og ydmyk over å få æresmedlemsskap i foreningen, sier Arnulf Hansen som lenge har vært med i foreningen og arbeidet rundt NFF.

Hansen har vært medlem i NFF siden før 1990, og har vært medlem i Norsk Bergmekanikkgruppe siden 1993.

Han har bidratt som deltaker, foreleser eller komitémedlem på flere enn 74 arrangement i regi av NFF.

Hansen er utdannet ved NTH, nå NTNU, på den tidens Bergavdeling.

«Mr Fullprofil» har bidratt til mange vurderinger knyttet til valg av drivemetode, kostnadsoverslag og fremdriftsvurderinger, og er fremdeles sentral som rådgiver i et av Norges største infrastrukturprosjekter.

- Han har gjennom sin lune humor, rolige og tillitsvekkende vesen bygget opp et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Kandidaten har vært en viktig bidragsyter i flere av foreningens engelske publikasjoner, og er svært aktiv i foreningens arbeid. Vedkommende stiller alltid opp, gjerne sammen med sin ektefelle, sa Engelstad ved tildelingen av æresmedlemskapet.