- Vi er glade for at ingen ble skadd, men dette var et svært alvorlig uhell og slikt skal ikke skje. Nå har vi gått igjennom hendelsesforløpet sammen med entreprenøren, slik at vi reduserer faren for gjentakelse, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Rutinene rundt sprengningen og varslingen ser ut til å være fulgt. Men salva var altså for kraftig etter forholdene:

- Det gjøres alltid en vurdering av fjellet før sprengning, og i dette tilfellet var ikke vurderingen god nok. Her var det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til hvordan fjellet var oppsprukket på grunn av tidligere sprengning og naturlig sprekker, sier Bardal.

Oppholdt seg i husets bakre del

Sammen med entreprenøren, er rutiner og arbeidsmetoder gjennomgått og innskjerpet.

Fremover blir det spesielt fokus på vurdering av fjellforholdene, opplyser Vegvesenet.

- Det er alltid en fare forbundet med sprengningsarbeider, og derfor opprettes det alltid en sikkerhetssone slik at folk ikke kommer for nært. I dette tilfellet ble de som befant seg i det aktuelle bolighuset bedt om å oppholde seg i husets bakre del ved salveskytingen. Dette er vanlig praksis, sier Bardal. 

Gjenopptar arbeidene

Entreprenøren vil fortsette arbeidene i Lauvåsveien «over helga» i månedsskiftet november/desember.

- Vi forstår at folk kan være engstelige, men vi tar sikkerheten på største alvor. Samtidig er det viktig å respektere sperringer og informasjon fra vaktene. De som bor i de nærmeste husene vil bli kontaktet før sprengning, og de får da beskjed om hvordan de skal forholde seg, sier prosjektleder Odd Inge Bardal.