Den nye brua over Furebergfossen langs fylkesvei 551.
Den nye brua over Furebergfossen langs fylkesvei 551.

Forberedt på evakuering under brubygging

Peab Anlegg har signert kontrakt med Statens vegvesen om å bygge en ny bru over Furebergfossen langs fylkesvei 551 mellom Odda og Rosendal.

Publisert

Entreprisen gjelder prosjektering og bygging av ny, plasstøpt bru over Furebergfossen. Fossen ligger ved utløpet av Maurangerfjorden i Kvinnherad kommune i Hordaland.

- Peab satser målrettet på bruprosjekter på Vestlandet, og derfor er jeg veldig stolt og glad for at vi fikk denne kontrakten. Oppdraget er både spennende og interessant, og vi ser veldig frem til å komme i gang med selve byggingen, sier distriktssjef Jan Vidar Lie i Peab Anlegg.

50 meter lang

F.v: Grethe Vikane (prosjekteier Statens vegvesen), Jan Vidar Lie (distriktssjef Peab Anlegg) og Håkon Hageberg (prosjektleder Peab Anlegg).
F.v: Grethe Vikane (prosjekteier Statens vegvesen), Jan Vidar Lie (distriktssjef Peab Anlegg) og Håkon Hageberg (prosjektleder Peab Anlegg).

Brua blir ca. 50 meter lang, inkludert landkar og fundamenter. Den fundamenteres på fjell med stålkjernepeler. Eksisterende brokonstruksjon skal rives, og veien i begge ender skal tilpasses dagens trasé for fylkesveien.

- Vi bygger brua med tre spenn og landkar. I tillegg bygger vi 260 meter med ny to-felts vei, og en stopplomme med utsiktsplass på 270 kvadratmeter, forteller Peabs prosjektleder Håkon Hageberg.

 Kontraktsummen er på 45,2 millioner kroner.

Forberedt på evakuering

Brua ligger tett inntil Furebergfossen, som har en fallhøyde på cirka 90 meter. Oppdraget omfatter også erosjonssikring og plastring av elveløp, påbygg av voll og rundt 1000 kvadratmeter tørrsteinsmurer.

- Vannføringen i fossen er tidvis så stor at byggeplassen vil måtte evakueres, og deler av tørrsteinsmurene må trolig etableres fra flåte, forteller Hageberg.

Oppstart på prosjektering skjer i slutten av november 2018, fysisk oppstart på byggeplass skjer i mars 2019, og brua skal overleveres i mai 2020. Rådgivende ingeniør i prosjektet er Multiconsult.