Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten signerte kontrakt for oppgradering av Thorvald Meyers gate med Isachsen AS representert ved prosjektsjef Anders Høiback.

Signerte 210 mill. kroners-prosjekt

Isachsen Anlegg AS signerte oppgraderings-kontrakt med Bymiljøetaten, Oslo kommune.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Bymiljøetaten i Oslo signerte 11. desember kontrakt med Isachsen Anlegg AS for oppgradering av Thorvald Meyers gate fra Nybrua til Sannergata. Kontrakten har en verdi på ca. 210 millioner kroner.

I Thorvald Meyers gate på Grünerløkka skal trikk og fotgjengere prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold, dette gjelder særlig østsiden av gata.

Gjennomkjøring for bil blir ikke lenger mulig og parkering fjernes, slik at det blir god fremkommelighet for fotgjengere og trikk. Varelevering og adkomst til eiendommene skal opprettholdes.

Fakta om prosessen

Våren 2017 ble reguleringsplan for Thorvald Meyers gate lagt ut til høring.
14. juni 2018 vedtok bystyret reguleringplanen for området. Prosjektet har en kostnadsramme på 400 millioner kroner og skal etter planen stå ferdig høsten 2020.

Flere steder langs gata vil det bli tiltak for å håndtere overvann, blant annet et regnbed ved Olav Ryes plass. Regnbed er et nedsenket blomsterbed som fordrøyer vann og hindrer oversvømmelser.

Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, som er fredet. Her legges det ikke asfalt, men strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gata og granitt i gangsonen.

Detaljene skal planlegges nå

Nå skal entreprenør og byggherre sammen gjøre den siste detaljeplanleggingen før spaden kan settes i jorda i løpet av vinteren 2018/2019.

- Vi gleder oss over endelig å kunne komme i gang med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate. Dette er en entreprenør vi kjenner godt fra en tilsvarende gateopprustning Tinghuset – Tullins gate og som vi har god erfaring med, sier divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten.

Hun leder prosjektdivisjonen og undertegnet på vegne av Bymiljøetaten kontrakten med entreprenør.

- Arbeidet deles inn i tre faser, der hver del ferdigstilles før arbeidet med neste begynner. Hver fase er estimert til å ta ca 6 til 8 måneder, forklarer Rønneberg.

Tilfreds entreprenør

- Vi er veldig tilfredse med å ha blitt tildelt denne kontrakten, og ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med byggherre og internt i vårt eget arbeidsfellesskap med Steen & Lund. Det er en godt innarbeidet organisasjon som vil være godt rustet til å løse utfordringene i dette prosjektet, sier Anders Høiback, prosjektsjef i Isachsen Anlegg.

Powered by Labrador CMS