MERKEDAG: NCC Profilbetong har jobbet intenst for godkjenningen av  glidestøpte CE-merkede veirekkverk.
MERKEDAG: NCC Profilbetong har jobbet intenst for godkjenningen av glidestøpte CE-merkede veirekkverk.

Først med glidestøper CE-merkede veirekkverk

NCC Profilbetong er først ute med CE-merkede glidestøpte veirekkverk.

Publisert

Glidestøpte veirekkverk med CE-merking er ventet å bli standardkrav langs norske veier. Nylig ble slike montert av NCC Profilbetong i Nordbytunnelen sør for Oslo.

Selskapet melder i en pressemelding at glidestøpte og CE-merkede betongrekkverk langs veiene inntil nå ikke har vært levert i Norge. Etter en omfattende godkjenningsprosess har imidlertid NCC Profilbetong i høst fått den nødvendige sertifisering på plass.

- Vi har valgt å bruke ressurser på å skaffe oss denne CE-merkingen fordi vi ønsker å være i forkant med å kunne tilby et produkt og en standard som ikke har vært tilgjengelig i det norske markedet før. Samtidig ønsker vi på denne måten å være med og fornye bransjen, forteller avdelingsleder Bengt Hangeland i NCC Profilbetong.

Et CE-merket produkt anses å oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav i norsk og europeisk regelverk, og at dette kan dokumenteres. I Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo som gjennomgår omfattende oppgradering, ble nylig slike rekkverk for første gang glidestøpt og montert på plass.

– Det er i Nordbytunnelen montert totalt sju CE-merkede betongrekkverk inn og ut av havarilommer. I tillegg skal det monteres ett slikt betongrekkverk i Smiehagentunnelen som støper igjen en eksisterende havarilomme. Disse arbeidene er en del av totalrehabilitering av Nordby- og Smiehagentunnelen der sikkerhets- og brannkrav skal tilfredsstilles i henhold til gjeldende EU-direktiver, sier prosjektleder Øyvind Utne Larsen i entreprenørselskapet Marthinsen & Duvholt som har hovedentreprenaden for rehabiliteringen av de to tunnelene.

Vil være i posisjon

CE-merking av denne type veirekkverk har så langt ikke vært et tydelig spesifisert krav i Norge, men Bengt Hangeland i NCC Profilbetong forventer at dette vil komme.

- Verden går videre. Vi vet at andre typer veirekkverk i dag har krav om CE-merking, og det er da naturlig at dette på et tidspunkt vil bli et krav for vårt produkt også. Signaler i markedet er at det jobbes med en form for CE-merking, og vi ønsker å være i posisjon til å levere hvis og når det kommer.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er ansvarlig myndighet for denne type veisikringsutstyr, og som blant annet ser til at krav til CE-merking av veirekkverk er i samsvar med europeiske standarder.

– Vi er klar over at det har vært usikkerhet om hvor vidt denne typen rekkverk vil falle inn under standardens omfang, men vi er nå sikre på at systembaserte plasstøpte barrierer er omfattet av denne standarden. Det vil mest sannsynlig i løpet av høsten komme en høring av håndbok N101, som vil spesifisere CE-merking av denne type rekkverk, sier Jose Delgado, senioringeniør i DiBK.

– Positive til CE-merking

Statens vegvesen og Vegdirektoratet er ansvarlig for trafikksikkerheten langs norske veier, og sikre at dagens veisikringsprodukter følger grunnlag for sertifisering i henhold til vegnormal N101 Rekkverk og vegens sideområder.

– Alle slike produkter skal være i samsvar med gjeldende regelverk og de krav som er definert i vegnormalen, forteller sjefingeniør og spesialist på veisikringsutstyr Matteo Pezzucchi i Vegdirektoratet.

Med krav om CE-merking på plass, må alle produsenter av denne typen glidestøpte betongrekkverk også ha nødvendig CE-dokumentasjon på plass for å kunne levere til norske veiprosjekter, sier han.

– Vi er positive til CE-merking, det gir blant annet en bedre kontroll med produksjonen av produktene, sier Pezzucchi.

Sikre markedsadgang

NCC Profilbetong leverer glidestøpte veirekkverk og veibanketter i hele Norge. Både i tunneler og på trafikkfarlige veier er disse veirekkverkene gjerne å foretrekke.

– Glidestøpte betongrekkverk og produkter er svært sikre sammenlignet med tradisjonelle rekkverk. Glidestøpte veirekkverk gir ikke etter dersom det skjer et trafikkuhell, sier Hangeland.

Han håper nå at CE-merkingen skal bidra til å sikre markedsadgangen for veisikringsproduktene for framtiden.