Nye Consto-oppdrag

Consto Anlegg Øst har skaffet seg to nye oppdrag på totalt 170 mill. kroner.

Publisert

Oppdragene på Hamar og Kløfta har oppstart første kvartal neste år.

Consto Anlegg Øst er tildelt hovedentreprisen med bygging av vannbehandlingsanlegg for Hedemarken Interkommunale vann og avløpsselskap IKS (Hias IKS) med en kontraktssum på 144 mill. kroner, ekskl. mva. Byggestart er januar 2019 med en beregnet byggetid på 21 måneder.

Stor entusiasme

- Dette er vårt andre oppdrag i Hedmark, og vi tar fatt på oppdraget med stor entusiasme. Prosjektstørrelse, kompleksitet og geografi gjør at denne jobben passer perfekt for vår portefølje, uttaler daglig leder Morten Karlsen i Consto Anlegg Øst som signerte kontrakten 14. desember.

Oppdraget gjelder grunn og bygningsmessige arbeider for et nytt vannbehandlingsanlegg, og omfatter tre bygg med tilhørende anlegg; råvannpumpestasjon med grunnflate på ca. 145 m2, vannbehandlingsanlegg med grunnflate på ca. 2300 m2 og pumpestasjon med grunnflate på ca. 90 m2.

Også på Romerike

Consto Anlegg Øst har også signert kontrakt med Nedre Romerike vannverk (NRV).

NRV og Ullensaker kommune skal bygge reservevannledning mellom Frogner og Kløfta for å øke sikkerheten og kapasiteten i vannforsyningen. Reservevannledningen består av totalt av omtrent ni km landledning fordelt i flere entrepriser. Oppdraget Consto Anlegg Øst har fått omfatter grøfting og legging av ca. tre km med vannledning. Kontraktssum er på 26 mill. kroner ekskl. mva.