Oversiktsbilde over Lysaker.
Oversiktsbilde over Lysaker.

- Pause, ikke stopp

Dette skriver Statens vegvesen på nett om prosjektet E18 Vestkorridoren i Asker og Bærum i Akershus.

Publisert

Planleggingen av E18 Vestkorridoren har pågått i flere år med bevilgninger over statsbudsjettet.

Statens vegvesen har i 2018 brukt 340 millioner kroner mer enn budsjettert. Dette skal det «ryddes opp i» nå: Det er ikke foreslått bevilgninger på statsbudsjettet for 2019.

Bompenger

Det vil bli en pause i den videre planleggingen og forberedelsene av byggingen av E18 inntil det er vedtatt en egen bompengeproposisjon om denne utbyggingen.

- Vi jobber nå så raskt som mulig med å forberede grunnlaget for en proposisjon som kan legges frem for Stortinget. Vi er klare til å gå videre med E18-prosjektet når bompengeproposisjonen er behandlet og finanseringen er i orden, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen er tiltakshaver for planlegging og senere utbygging av nytt hovedveisystem vest for Oslo, mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker kommune. E18 Vestkorridoren ligger inne som prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan 2018–2029, og det er satt av midler til å sette i gang prosjektet.

Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt i Stortinget 19. juni 2017.

Det foregår planlegging på følgende delstrekninger:

  • Oslo/Bærum: Det arbeides med reguleringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt i tett samarbeid med kommunene
  • Bærum: Reguleringsplan for Lysaker–Ramstadsletta  med tverrforbindelse mellom Gjønnes og Fornebu er godkjent av Bærum kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 8. september. Det jobbes med byggeplan for strekningen. Kommunedelplan for E18 Lysaker–Slependen er godkjent i Asker og Bærum kommuner, og vi jobber med reguleringsplan.
  • Asker:  Kommunedelplan for Slependen–Drengsrud ble godkjent høsten 2016.