Flere er negative

- Vi ser et trendbrudd som sammenfaller med innføringen av tidsdifferensierte takster i Oslo og Akershus. Dette er som forventet, sier avdelingsdirektør Fred Anton Mykland i Statens vegvesen.

I 2018 er 54 % negative til bomringen, en økning på 8 %-poeng fra året før.

- Etter mange år med en positiv trend har det nå snudd, men det er altså så mange som 46 % som er positivt innstilt til bomringen, poengterer Mykland.

Vil begrense biltrafikken

80 % av alle spurte synes det er riktig å innføre restriktive tiltak på biltrafikk i perioder med dårlig luftkvalitet.

Av de som i utgangspunktet er positive til bomringen blir det stadig flere som synes det er riktig at  bomringen brukes til å begrense biltrafikken, og at det er riktig at det skjer til fordel for miljø, sykkel og kollektiv.

Har effekt

Og det ser ut som at bomstasjonene i hovedstadsområdet har en effekt på bilbruken:

Halvparten av de spurte er enige i at bompenger fører til at de kjører mindre bil, det er en økning på 10 % fra 2017.

Dette bildet forsterkes ved at det er 6 % færre enn i fjor som sier de kjører personbil til jobb.

Færre fordeler for elbil

Andelen som mener det er riktig at elbilen skal ha særlige fordeler, synker. Det er mindre populært at elbiler skal ha tilgang til å kjøre i kollektivfeltet, og færre synes det er riktig at elbil skal ha gratis parkering på offentlig p-plass.

Fremdeles er det mange som synes det er riktig at elbilen skal ha redusert pris i bomringen, og tilgang til kollektivfeltet om de har passasjerer, men andelen er mindre enn før.

Hele rapporten kan lastes ned på www.prosam.org.