Skanska leverte det laveste tilbudet, som var på 622 millioner kroner. Totalt fem entreprenører konkurrerte om oppdraget da fristen gikk ut i august.

Tilbudet på bygging lå likevel over det som ble lagt til grunn i Nasjonal transportplan, og det var derfor nødvendig å få en ny godkjenning fra Stortinget.

Den kom rett før jul under behandlingen av neste års statsbudsjett. Her ble kostnadsrammen på totalt 918 millioner kroner godkjent.

Totalentreprise

Statens vegvesen har nå tildelt kontrakten til Skanska Norge AS, og dersom det ikke kommer klager innen fristen på 10 dager, kan kontrakten undertegnes.

Kontrakten er en såkalt totalentreprise. Det innebærer at det er entreprenøren selv som skal prosjektere tunnelen, i stedet for å følge detaljerte byggetegninger fra Statens vegvesen.

- Statens vegvesen er i gang med å etablere byggherrekontor. Vi regner med at entreprenøren vil være på plass i området i februar, mens selve byggearbeidet starter seinere på vinteren, sier prosjektleder Ivar Kaino i Statens vegvesen.

Skal hindre isolering av kommune

Den nye Skarvbergtunnelen erstatter dagens tunnel og fjerner også en av de mest skredutsatte strekningene i hele Nord-Norge. Sist vinter førte skred på denne strekningen til at til at Nordkapp kommune var isolert fra omverdenen i flere dager.

Den nye tunnelen blir på 3,5 kilometer. I tillegg skal det bygges 3,8 kilometer ny vei nord for tunnelen. Tunnelen skal etter planen settes i trafikk høsten 2021.