Direktoratet for mineralforvaltning er et av våre viktigste redskap, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vil styrke Direktoratet for mineralforvaltning

Pengene skal blant annet gå til å «bistå mineralnæringen med å innrette sine prosjekter på en bergfaglig forsvarlig måte».

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen foreslått økte bevilgninger til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Økningen i driftsbudsjettet skal bidra til å legge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen.

I tildelingsbrevet for 2019 til direktoratet, som ble sendt 21. desember 2018, fastsetter departementet at bevilgningsøkningen på 6,8 mill. kroner skal sikre at direktoratet i større grad kan gå i dialog med bransjen.

- Jeg er opptatt av at vi har en god og bærekraftig ressursforvaltning til beste for samfunnet, verdiskapingen og fremtidige arbeidsplasser. Direktoratet for mineralforvaltning er et av våre viktigste redskap, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

To veiledere

Pengene skal blant annet gå til å ansette to veiledere som «skal bistå mineralnæringen med å innrette sine prosjekter på en bergfaglig forsvarlig måte».

De skal også veilede om hvordan driftsplaner og konsesjonssøknader skal settes opp.

Med de økte bevilgningene og signalene i tildelingsbrevet for 2019 ønsker regjeringen å «legge enda bedre til rette for mineralnæringen, og sikre god kommunikasjon og forståelse mellom bransjen og direktoratet».

Skal komme med forslag

Departementet har også bedt direktoratet om å levere et «prinsippnotat» til departementet om håndtering av miljøkrav og fastsettelse av økonomisk sikkerhetsstillelse innen 1. mars 2019.

I notatet skal direktoratet komme med forslag til mer presise regler når det gjelder hvilke miljøhensyn direktoratet skal ta i henhold til mineralloven, samt «forslag til tydelige, transparente og mer avdempede kriterier for økonomisk sikkerhetsstillelse».

Randi Skirstad Grini ansettes som direktør i Direktoratet for mineralforvaltning for en ny åremålsperiode.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS