Illustrasjon av E6 Hålogalandsbrua.
Illustrasjon av E6 Hålogalandsbrua.

Stagbrudd på E6 Hålogalandsbrua

Statens vegvesen inspiserer den nye E6 Hålogalandsbrua to ganger i døgnet etter at det ble oppdaget brudd i ett stag.

Publisert

E6 Hålogalandsbrua ligger rett nord for Narvik i Nordland og ble åpnet for trafikk 9. desember 2018.

Det er 44 delkabler som holder den store bærekabelen. Det er to stag som holder hver delkabel.

- Brudd i ett av 44 stag er i utgangspunktet udramatisk og har ikke konsekvenser for bruas bæreevne, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Vegvesenet inspiserer stagene to ganger i døgnet inntil man er mer sikre på årsakene til bruddet. Brua holdes åpen «uten fare for trafikantene», mens undersøkelser pågår, men dette blir løpende vurdert.

- Vi gjennomgår dokumentasjon rundt produksjon og testene som er utført. Det avrevne staget blir analysert for å komme nærmere en forklaring. Materialsvikt eller feilmontering er mulige forklaringer, skriver Vegvesenet.