Informasjon fra finske veimyndigheter om at tillatt totallengde på modulvogntog økes fra 25,25 til 34,5 meter fra 21. januar 2019.
Informasjon fra finske veimyndigheter om at tillatt totallengde på modulvogntog økes fra 25,25 til 34,5 meter fra 21. januar 2019.

Øker modulvogntog-lengden til 34,5 m

Fra 21. januar blir norske modulvogntog «småtasser» i Finland.

Publisert

Fra denne datoen økes nemlig den generelle tillatte lengden for modulvogntog fra 25,25 (som i Norge) til 34,5 meter.

Finland har lenge ledet an i Norden på å innføre økte tillatte lengder og totalvekter.

Den maksimale tillatte totalvekten forblir uforandret i denne omgang. Men den er relativt høy fra før, med 76 tonn. I Norge er det tilsvarende tallet 60 tonn.

Fra 21. januar økes også høyeste tillatte kjøretøylengde fra tolv til 13 meter i Finland (unntatt på buss). 

Generelt sett økes også totallengden av kombinasjonen trekkvogn og tralle fra 18,75 til 20,75 meter. Den høyeste tillatte lengden for en kombinasjon av lastebil og påhengsvogn økes fra 16,5 til 23 meter. 

Samtidig med at det tillates lengre bil-henger-kombinasjoner i Finland, innføres strengere krav til svingradius og stabilitet. De lange kombinasjonene får også krav om kamerasystem på sidene, avansert nødbremsesystem,  filvarslingssystem, elektronisk stabilitetssystem og elektrisk styrte bremser.

De økte modulvogntog-lengdene skal gi betydelige fordeler i forbindelse med transport av sjøcontainere, stykkgods og dagligvarer. Disse utgjør nesten halvparten av godstrafikken på finske veier.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS