Mange utenlandske vogntog kjører i Norge med dekk som ikke er egnet for vinterbruk. Nå krever NLF endringer i regelverket for å motvirke ulykker. Faksimiler: Framtid i Nord, Nordlys, Fremover
Mange utenlandske vogntog kjører i Norge med dekk som ikke er egnet for vinterbruk. Nå krever NLF endringer i regelverket for å motvirke ulykker. Faksimiler: Framtid i Nord, Nordlys, Fremover

- Det holder ikke med M+S-merking

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) krever strakstiltak for å sikre godkjente vinterdekk på utenlandske vogntog

Publisert

NLF-direktør Geir A. Mo ser med bekymring på det store antallet ulykker med utenlandske vogntog så langt denne vinteren. Han ber nå myndighetene om å innføre strengere krav til dekk på tunge kjøretøy som ferdes på vinterføre, slik det er gjort i andre europeiske land.

- Vi sa ifra allerede i 2015 da reglene for dekk ble endret, og vi har gjentatt budskapet ustanselig siden den gang: Det holder ikke bare å kreve M+S-merking av dekk på tunge kjøretøy som ferdes i Norge, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han viser til kravene som ble innført 1. januar 2015, som krever vinterdekk på alle akslinger i perioden 15. november til 31. mars. Det tillates vinterdekk av forskjellige definisjoner, men hovedregelen er at dekket skal være «særskilt utviklet for bruk på vinterføre».

Kun én standard garanterer vinteregenskaper

Geir A Mo, adm direktør i Norges Lastebileier-forbund (NLF) krever forandring i vinterdekk-reglene for lastebiler.
Geir A Mo, adm direktør i Norges Lastebileier-forbund (NLF) krever forandring i vinterdekk-reglene for lastebiler.

- Problemet er at det ikke finnes en enkel måte å kontrollere om dekket faktisk er særskilt utviklet for vinterbruk, eller om det i praksis bare er et sommerdekk som har blitt stemplet med et såkalt «M+S»-merke, står det i en pressemelding fra NLF.

Den eneste dekkstandarden som man med sikkerhet kan vite oppfyller kravene, er dekk merket med alpesymbolet «Three Peak Mountain Snowflake», forkortet til 3PMSF.

Denne standarden er regulert gjennom EU-lovgivning (UN/ECE nr. 117) og inneholder strenge krav til friksjon og ytelser ved kaldt vær.

- Lek med trafikanters liv

- Mange utenlandske lastebiler som ferdes på norske veger i dag kjører i praksis med sommerdekk merket med «M+S», som står for «Mud and Snow», sier Mo.

Dette indikerer at dekket kan brukes hele året, men er på ingen måte en garanti for at det faktisk er et vinterdekk. Det finnes heller ingen tydelige minimumskrav til friksjon eller vinterytelser ved M+S-dekk, slik man har ved 3PMSF-dekk:

- Det er derfor bare en måte å garantere at dekkene på vogntog oppfyller kravene til vinterbruk. Det er å utelukkende kreve 3PMSF-merking. Alt annet er å leke med livene til trafikanter som deler vegen med disse vogntogene, sier NLF-direktøren.

3PMSF-krav allerede innført i Tyskland

Dette var bakgrunnen for at NLF uke 3, 2019, sendte et brev til samferdselsminister Jon Georg Dale, hvor det ble etterlyst innstramminger og tydeliggjøring i regelverket for vinterdekk, i tillegg til at man som strakstiltak bør intensivere kontrollinnsatsen ved grenseovergangene.

Kort tid etterpå kom en pressemelding fra Samferdselsdepartementet som indikerte at NLF ble hørt.

- Statsråden tar til orde for å gjennomføre flere av elementene vi etterlyser. Når det kommer til skjerping av krav til vinterdekk har vi nå oppskriften som han kan følge, sier Mo.

Han viser til Tyskland, som 1. januar 2018 innførte krav om at alle nye dekk som settes på lastebiler om vinteren skal ha tydelig 3PMSF-merking.

- Hvis du blir tatt i kontroll med et M+S-dekk som er kjøpt etter denne datoen, får du en klekkelig bot. En slik modell bør vi også bruke i Norge, sier NLF-direktøren.