Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Hever driftskontrakt i Vestfold

Statens vegvesen hever driftskontrakten med Veidrift i Vestfold Nord for mangelfull gjennomføring av kontrakten.

Publisert

Les Veidrifts reaksjon på kritikken og hevingen her.

Driftsentreprenøren fikk varsel om heving av kontrakten 21. november 2018. Selskapet svarte på hevningsvarselet innen fristen 12. desember.

Hovedårsakene til at kontrakten blir hevet

Statens vegvesen mener at Veidrift ikke jobber systematisk og planmessig ved gjennomføringen av kontrakten.

- Veidrift mangler både tilstrekkelig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, noe som fører til at kvaliteten på noen av de arbeidsoppgavene som utføres, blir for dårlig, sier avdelingsdirektør Tore Kaurin i en nyhetsmelding.

Statens vegvesen mener også at Veidrift ikke har tilstrekkelig oversikt og kontroll på tilstanden på veinettet.

- Kvaliteten på de generelle inspeksjonene av veinettet er for dårlig, og kvalitetssikring av arbeidet som Veidrifts egne ansatte og Veidrifts underentreprenører gjør, synes i alt det vesentlige å være fraværende, skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

Statens vegvesen mener også at Veidrift ikke har etterlevd bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, og heller ikke har rettet opp i forholdet etter at det har blitt påpekt av Vegvesenet.

- Ingen endring etter at hevingsvarselet ble sendt

Statens vegvesen klarer heller ikke å se at det driftsopplegget som presenteres i svaret på hevningsvarselet, er vesentlig forskjellig fra eksisterende driftsopplegg.

- Vi klarer heller ikke å se at driften av veinettet faktisk er blitt nevneverdig bedre etter at hevingsvarselet ble sendt, sier Kaurin.

Statens vegvesen mener derfor at Veidrift misligholder sine kontraktsforpliktelser vesentlig, og at man derfor har rett til å heve kontrakten.

- Når vi står i en situasjon der vi verken gjennom sanksjoner eller varsel om heving, klarer å spore Veidrift til å etterleve forpliktelsene i kontrakten, ser vi ikke at vi har noe annet valg enn å heve kontrakten, sier Kaurin. 

Kontrakten mellom Veidrift og Statens vegvesen blir hevet med virkning fra 28. januar 2019.

Veidrift reagerer kraftig

Veidrift mener Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling.

Selskapet anser påstandene om alvorlige mangler i vedlikeholdsarbeidet i Vestfold nord som uriktige og ubalanserte. Veidrift trekker seg nå ut av drift og vedlikehold av vei.

- Veidrift erkjenner at det teknisk sett kan argumenteres for mangler i leveransene, men kjenner seg ikke igjen i hevingsgrunnlaget. Vi mener at Statens vegvesens oppfølging i Vestfold Nord er langt tøffere enn det man ser i normale driftsavtaler, sier Frank Stabu, daglig leder i Veidrift.

Les mer om Veidrifts reaksjon på kritikken og hevingen her.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS