HØY AKTIVITET: Nye Veiers E39-prosjekt fra Kristiansand til Ålgård er delt inn i flere entrepriser. Nå legges det opp til fremskyndet byggestart på flere av delprosjektene.
HØY AKTIVITET: Nye Veiers E39-prosjekt fra Kristiansand til Ålgård er delt inn i flere entrepriser. Nå legges det opp til fremskyndet byggestart på flere av delprosjektene.

Raskere oppstart på E39-prosjekt

Nye Veier fremskynder byggestart på delstrekninger av E39-prosjektet Kristiansand – Ålgård.

Publisert

Nye Veiers E39-prosjektorganisasjon jobber med å fremskynde byggestart for flere delstrekninger. Blant annet kan prosjektet Lyngdal øst til Lyngdal vest være satt i gtang med anleggsarbeider så mye som ett år tidligere enn planlagt.

- Målet er å kunne skrive kontrakt vinteren 2020, og ha byggestart for strekningen fra Herdal til Røyskår innen årsskiftet 2020/2021, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas i Nye Veier.

Flere prosjekter samtidig

SETTE FART: Prosjektleder Olga Wilhelmsen får jobben med å få strekningen raskest mulig klar for utbygging. Foto: Nye Veier
SETTE FART: Prosjektleder Olga Wilhelmsen får jobben med å få strekningen raskest mulig klar for utbygging. Foto: Nye Veier

Olga Wilhelmsen er tildelt rollen som prosjektleder for å få strekningen raskest mulig klar for utbygging. Hun kommer fra rollen som prosjektleder for strekningen Mandal øst – Mandal by.

- I vår gjennomføringsstrategi for hele E39-området har vi hatt i planen vår at vi skulle ha «kontinuerlig utbygging» på strekningen fra Kristiansand til Lyngdal, med suksessiv utbygging av først to strekninger (Kristiansand vest - Mandal øst og Mandal øst – Mandal by), for deretter å bygge ut de neste to strekningene (Mandal – Lyngdal øst og Lyngdal øst - Lyngdal vest). Nå ønsker vi å forsere utbyggingen av strekningen gjennom Lyngdal, sier Heieraas.

PLANEN KLAR: Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas i Nye Veier. Foto: Nye Veier
PLANEN KLAR: Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Organisering

Parallelt med å få jobbene ut i markedet, må Nye Veier også jobbe med organisering av utbyggingen.

- Det blir en viktig oppgave den nærmeste tiden. Vi må være trygge på at vi klare for å følge opp anlegget, den dagen entreprenøren står der, samtidig med at vi er i innspurten på strekningene fra Kristiansand til Mandal, understreker Heieraas.

Når det gjelder strekningen Mandal – Lyngdal øst, må områdereguleringsplanen vedtas før Nye Veier kan gå ut i markedet med denne. Målet er områdeplanvedtak høsten 2019, og deretter påfølgende reguleringsplanarbeid. Målet er byggestart i løpet av 2021.

- Umiddelbart etter at vi har et områdeplanvedtak, så går vi ut i markedet med også denne kontrakten. Vi har tro på at vi også her kan komme i gang raskere enn opprinnelig planlagt, sier E39s prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.