Vegdirektoratet har fått i oppdrag å innføre skjerpede vinterdekk-regler for tunge kjøretøy i Norge innen vinteren 2019/2020.
Vegdirektoratet har fått i oppdrag å innføre skjerpede vinterdekk-regler for tunge kjøretøy i Norge innen vinteren 2019/2020.

Skjerpede krav til vinterdekk

Samferdselsminister Jon Georg Dale har bedt Vegdirektoratet skjerpe reglene til vinterdekk for tunge kjøretøy.

Publisert

Samferdselsdepartementet ba fredag 18. januar 2019 Vegdirektoratet om å skjerpe kravet til vinterdekk for tunge kjøretøy i Norge.

- Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Derfor har jeg nå bedt Vegdirektoratet om å skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Farlige vogntog skal bort fra norske veier, sier Dale.

- Dette er et tiltak i arbeidet med å øke sikkerheten og fremkommeligheten. Jeg ønsker at skjerpingen blir innført så raskt som mulig, og før vintersesongen 2019/2020, sier han.

Ønsker dekk med «Alpesymbolet»

Regjeringen innførte i 2013 et påbud om vinterdekk for kjøretøy over 3500 kg, med unntak av løfteaksler. I 2014 ble påbudet utvidet til å gjelde vinterdekk på alle aksler.

Det ble i 2013 og 2014 uttrykt et ønske om å se mer på kravene på et senere tidspunkt, for å følge opp den tekniske utviklingen og tilgjengeligheten av ulike typer dekk. Nå er denne tiden kommet.

Tyske myndigheter har skjerpet kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy, slik at det bare er dekk merket med det såkalte «alpesymbolet», Three Peak Mountain Snow Flake, som er godkjent.

Samferdselsdepartementet har nå anmodet Vegdirektoratet om en skjerping i Norge etter samme mønster som i Tyskland.

Bare for drivende og styrende aksler?

Vegdirektoratet skal også vurdere om det skjerpede kravet til vinterdekk bare bør gjelde drivende og styrende aksler, som i Tyskland, eller om det skal gjelde for alle dekk inkludert tilhenger.

Tilgjengeligheten av denne typen dekk, og i hvilken grad det vil være nødvendig og forsvarlig med en overgangsperiode, skal også vurderes.

I Tyskland er det gitt en overgangsperiode frem til september 2024 for bruk av dekk merket M+S, produsert før desember 2017.

16. januar 2019 meldte Dale om at også kontrollen av tunge kjøretøy i Norge skal styrkes.