Minus 10 i lufta og nær null grader i vannet skremte ikke Brannvesenets redningsfolk og dykkere.
Minus 10 i lufta og nær null grader i vannet skremte ikke Brannvesenets redningsfolk og dykkere.

Øvelse «kalddusj»

Tirsdag 22. januar ble det holdt en redningsøvelse av det iskalde slaget: En anleggsarbeider falt i Lågen fra Kongsberg bru og måtte reddes av dykkere.

Publisert

Entreprenøren Implenia, som er ansvarlig for delstrekningen Myntbrua-Trollerudmoen på vegprosjektet E134 Damåsen-Saggrenda, holdt redningsøvelsen i samarbeid med Kongsberg brann- og redningstjeneste og andre utrykningsetater.

Det meldes om en tøff og realistisk øvelse med et tosifret antall minusgrader i lufta og nær null grader i vannet.

Lågen går i kraftige strømmer mellom Sellikdalen og Gomsrud terrasse.

Det gjorde sitt til at redningsmannskapene ble satt på en skikkelig prøve da den uheldige anleggsarbeideren skulle «fiskes opp» av vannet.