Grønt viser at man er på området, rødt at man er utenfor. AT.no traff Knut Tørstad i Devinco AS på Arctic Entrepreneur 2019. Da hadde han satt GPS-punkter rundt messehallen og dermed definert et område. App-en på mobilen hans viste at han var på området. En forutsetning for å bli registrert som «på et område» eller ikke, er en godkjenning fra app-brukeren.
Grønt viser at man er på området, rødt at man er utenfor. AT.no traff Knut Tørstad i Devinco AS på Arctic Entrepreneur 2019. Da hadde han satt GPS-punkter rundt messehallen og dermed definert et område. App-en på mobilen hans viste at han var på området. En forutsetning for å bli registrert som «på et område» eller ikke, er en godkjenning fra app-brukeren.

Automatisk mannskaps-registrering

En app på smart-telefonen med informasjon om HMS-kort, sertifikater og kompetansebevis er alt som trengs – dermed er arbeideren registrert så fort han/hun beveger seg inn på et GPS-definert arbeidsområde.

Publisert

Teknologi-selskapet Devinco i Trondheim har utviklet et datasystem, Sitemonitor, som automatisk registrerer når en arbeidstaker er på en anleggsplass, via en app på telefonen.

En forutsetning, er at arbeidstakeren har lagt inn nødvendig informasjon i appen på forhånd og godkjent at man blir registrert som til stede på et forhåndsdefinert arbeidsområdeområde (innenfor visse GPS-koordinater).

Personvernet er ivaretatt

Sitemonitor tilfredsstiller alle krav i Byggherreforskriften (Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser) paragraf 15.

Skjermbilde fra pc-en til den som definerer et område, i dette tilfellet The Qube på Gardermoen, via Sitemonitor-programmet. Deretter kan man se hvem – av dem som har appen og har godkjent å bli registrert som «På området» - som er på plassen. Og hvilke sertifikater/kompetansebevis disse har registrert på seg og at HMS-kortet er i orden.
Skjermbilde fra pc-en til den som definerer et område, i dette tilfellet The Qube på Gardermoen, via Sitemonitor-programmet. Deretter kan man se hvem – av dem som har appen og har godkjent å bli registrert som «På området» - som er på plassen. Og hvilke sertifikater/kompetansebevis disse har registrert på seg og at HMS-kortet er i orden.

Systemet er tilkoblet Idemia (arbeidstilsynets leverandør av HMS-kort) for å sjekke om arbeiderne har et gyldig HMS-kort.

- Sitemonitor er laget for å gjøre det ekstremt enkelt for arbeidere og ledelse i hverdagen på en anleggsplass/byggeplass. Nå blir det slutt på å glemme å dra kortet. Når man er på plassen, er man registrert. Det går av seg selv, sier Knut Tørstad i Devinco AS.

Det er viktig for Tørstad å understreke at personvernet blir godt ivaretatt med Sitemonitor på mobilen:

- Det er kun om man er på området eller ikke som blir registrert. Det spores ikke hvor arbeideren er eller har vært inne på området eller utenfor området, sier Tørstad.

Kan brukes til RUH og evakuering

Via systemets administratortilgang, kan prosjektleder vite hvem som er på anlegget, både blant egne ansatte og hos alle underentreprenører. Prosjektleder har også full kontroll over alle arbeidernes sertifikater og kompetansebevis. 

- Systemet gjør alt som skjer på bygge-/anleggsplassen gjennomsiktig, lettregistrert og oversiktlig for lederne i forhold til Byggherreforskriften, sier Tørstad.

Systemet har også eget oppfølgingssystem for RUH (Registrering av uønskede hendelser) og mulighet for å sende evakueringsvarsel til alle som er inne på anlegget.

Med utgangspunkt i at alle har sin mobiltelefon på seg, kan ledelsen raskt se om alle er evakuert før en manuell opptelling starter for å dobbeltsjekke.

- Det er også enkelt å lage samordningsskjema basert på hvilke selskap som er eller har vært involvert i prosjektet, sier Tørstad.