- Bransjene våre er helt klart vekstnæringer, og det virker som det er oppdrag nok til alle. Samtidig er det også betydelige regionale forskjeller, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Gode vekstutsikter i anleggsbransjen

Men optimismen er ujevnt fordelt i landet, viser MEF-undersøkelse.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Fremtidstroen er sterk og optimismen råder i anleggsbransjen.

- Men optimismen er ikke likt fordelt over hele landet, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Hvert år gjennomfører Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) to halvårlige undersøkelser blant sine ca. 2000 medlemmer. I denne spørres medlemmene om hvordan de opplever sin egen oppdragsmengde, kapasitet til å påta seg nye oppdrag og hvilke fremtidsutsikter de har.

Se detaljene i denne rapporten fra medlemsundersøkelsen gjennomført i
november 2018 av MEF.

Forventer økt omsetning

739 bedrifter deltok i den siste medlemsundersøkelsen, som ble gjennomført i november 2018

- Sammenlignet med 2017-undersøkelsen, melder flere bedrifter at de forventer økt omsetning, bedre lønnsomhet og at de vil sysselsette flere. Det mener jeg er oppløftende. Aktiviteten later ikke til å avta og våre bransjer har god ordretilgang, sier Julie Brodtkorb.

Når det gjelder oppdragsmengde svarer 84 prosent av medlemmene at de opplever den som enten god eller svært god. Dette er en liten nedgang på ett prosentpoeng sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført på samme tidspunkt i 2017.

Fortsatt god kapasitet

72 prosent av bedriftene rapporterer at de har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag i det neste halvåret, mot 79 prosent i undersøkelsen i 2017. Mest ledig kapasitet melder bedriftene på Sørlandet (79 prosent) og lavest kapasitet er det blant bedrifter på Østlandet.

Store og mellomstore bedrifter melder i større grad at de har ledig kapasitet, sammenlignet med små bedrifter.

- Bransjene våre er helt klart vekstnæringer, og det virker som det er oppdrag nok til alle. Samtidig er det også betydelige regionale forskjeller. Ser en på bedriftenes opplevelse av oppdrag fremover i tid er det fullt mulig for oppdragsgivere med planlagte, men uløste, oppgaver som kan engasjere gode entreprenører som er klare for å regne på dem, sier Brodtkorb.

Powered by Labrador CMS