Sikkerhetsuke hos Pon.
Sikkerhetsuke hos Pon.

Pon Equipment kjørte landsdekkende sikkerhetsuke

«STOPP! Ikke på min vakt», var hovedbudskapet.

Publisert

- Statistikken sier alt; i 2018 ble det fire dødsfall i bygg og anlegg og vi mistet en medarbeider på jobb. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle sikkerhetskulturen for å forhindre at noen blir skadd på jobb, skriver Pon Equipment AS i en pressemelding.

I en uke har alle i Pon Equipment og Pon Rental gjennomgått et sikkerhetsopplegg der fokuset  har vært at man må tar mer vare på hverandre og samhandle i større grad.

Budskapet var «STOPP! Ikke på min vakt». Nå skal sikkerhetskulturen i organisasjonen videreutvikles.

Mekaniker døde på jobb

- Sikkerhet varer selvsagt ikke bare en uke, men vi kjørte et intensivt opplegg i uka som var for å sette fokus og for å legge til rette for videreutvikling av vår sikkerhetskultur. Regler og instrukser alene skaper ikke god sikkerhet, men når vi kombiner dette med kultur, kunnskap, holdninger og verdier så kan vi bygge en god sikkerhetskultur. Dette har vært budskapet og vi har hatt mange gode diskusjoner og samtaler med våre ansatte gjennom uka som gikk, sier administrerende direktør i Pon, Erik Sollerud.

Han har selv i tiden etter den tragiske arbeidsulykken i Tvedestrand i mai, der en av selskapets mekanikere døde, vært ute flere ganger med mekanikere på jobb. Han sier at det har vært veldig nyttig for å kunne forstå arbeidsdagen og de utfordringer mange mekanikere møter for å oppnå god sikkerhet på jobb.

- Vi har hatt bra rutiner og prosesser, men dette må til enhver tid holdes i fokus gjennom kontinuerlig bygging av god sikkerhetskultur og holdninger. Sikkerhet må alltid komme først. Det viktigste verneutstyret som er oppfunnet sitter mellom ørene våre. Det handler bare om å holde det aktivert, sier Sollerud.

Sikkerhetsuke hos Pon.
Sikkerhetsuke hos Pon.

Skal si stopp

- Vi vet at sikkerhet opptar våre kunder, og vi ønsker for enhver pris å unngå at noe skal skje på kundens anleggsplass, sier Edvin Lia, HMS-ansvarlig i Pon Equipment.

- Skjer det noe med en av våre ansatte ute på en jobb, setter dette kunden i en vanskelig posisjon. Dette er et felles ansvar å unngå utrygge situasjoner, sier Lia.

Er det en situasjon som føles utrygg, skal man si stopp og arbeidet eller operasjonen skal opphøre. Tiltak skal gjøres og eventuelt ny sikker jobb analyse (SJA) skal utføres.

- Sikkerhetsarbeid er et kontinuerlig arbeid. Det kan alltid bli en enda større del av kulturen vår og må gjentas i møter, praktiseres i vårt daglige arbeid og i kontakt med våre kunder, gjennom enkle og hyppige sikker jobbanalyser, RUH  (Rapportere uønskede hendelser) og rapporteringer av situasjoner som oppleves som utrygge. Prosedyrer må jevnlig gjennomgås og kommuniseres. Det skal aldri være tvil om  at sikkerhet skal prioriteres før andre faktorer, sier Erik Sollerud.