- Transportkjøpere, ta ansvar!

- Det er veldig viktig at de som kjøper transport-tjenester ikke presser prisen så mye at det går på trafikksikkerheten løs, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

Publisert

Konsekvensene kan bli store og dramatiske når hengeren på et vogntog treffer en personbil i 60 km/t. En demonstrasjon foretatt på NAFs trafikksenter Vålerbanen i Hedmark viser store skader på bilen etter en slik ulykke.

Hadde ulykken skjedd på veien ville personbilen også vært i fart, og konsekvensene hadde blitt enda mer dramatiske.

- Dette er alle bilisters store skrekk og en frykt mange kjenner på nå med glatte vinterveier og mange store vogntog på veiene. Og det er lite eller ingen ting du selv kan gjøre for å unngå en slik ulykke, dersom du møter et vogntog som mister kontrollen over hengeren, sier Ryste i NAF (Norges Automobil-Forbund).

Vil ha strengere krav

I dag kan vogntog kjøres i Norge dersom de har dekk som er såkalt «mud and snow»-merket og tilstrekkelig dypt mønster.

Dette er ingen standard med felles spesifikke krav, og er ikke tilstrekkelig på norske vinterveier. Det dukker jevnlig opp dekk som har godkjenningsmerket, men som er langt fra egnet for å kjøre på vinterføre.

- Vi trenger nye og skjerpede krav. En bedre ordning finnes, såkalt «three-peak mountain snowflake» eller alpesymbolet, som vil stille krav til vinterdekk som er forsvarlige å bruke på norsk vinterføre. NAF oppfordrer norske myndigheter til å så raskt som mulig innføre dette kravet, sier Ryste.

Hun krever på vegne av sine medlemmer at strengere krav må følges opp med flere kontroller, slik at vogntog som utgjør en fare på veiene på grunn av dårlige/feil dekk blir stoppet.

Press på priser

NAF oppfordrer også de som kjøper og bestiller transporttjenester til å ta sin del av ansvaret.

- Noen selskaper som benytter seg av ansatte eller transportselskaper som ikke har erfaring med norske vinterveier, sender disse på glattkjøringskurs før de legger ut på veiene. Det er veldig lurt, selv om det ikke er et krav. Flere bør ta et ansvar for å bidra til å ivareta tryggheten på veiene, sier Ryste.

Hun er også bekymret for at press på priser og kostnadskutt få gå på bekostning av trafikksikkerhet.

- Dessverre ser vi en utvikling der priser presses på bekostning av trygt utstyr og tilstrekkelig opplæring. Det er bekymringsfullt. Både offentlige og private kjøpere av transporttjenester bør stille høye krav til trafikksikkerhet fra transportselskapene, sier Ryste.