Oppførselen til de norske kontrollorganene er av og til uforståelig. Med mindre man kan forklare det med at de ønsker å være diskriminerende eller vanskelige, skriver nettstedet 40ton.net.
Oppførselen til de norske kontrollorganene er av og til uforståelig. Med mindre man kan forklare det med at de ønsker å være diskriminerende eller vanskelige, skriver nettstedet 40ton.net.

Polsk nettsted: Mye (makt)-misbruk ved norske kontroller

Det polske lastebilnettstedet 40ton.net skriver om en sjåfør som ble stoppet i Nord-Norge i januar 2019. Konklusjonen i artikkelen, er at han ble holdt tilbake uten grunn.

Publisert

22. januar 2019 ble en utenlandsk sjåfør, omtalt som Bogdan av 40ton.net, stoppet i en tungbilkontroll på Trofors i Nordland.

NB: Se norsk oversettelse av hele den polske artikkelen nederst i denne saken.

Det ble ilagt kjøreforbud fordi Statens vegvesen vurderte det til at dekkene på tralla ikke var egnet til å kjøre med på de snø- og isdekte veiene i området.

Dette forsto ikke sjåføren, da dekkene var merket med M+S og hadde dypere mønster enn minstekravet på 5 mm. I tillegg hadde han blitt stoppet i en kontroll elleve dager tidligere i Norge, der dekkene ble godkjent for videre kjøring.

Likevel, til sjåførens vantro, ble han altså nektet å kjøre videre i Trofors 22. januar. Han måtte skifte til andre dekk på tralla for å kunne fortsette transporten. Det tok flere dager å få dette til. I mellomtiden gikk Bogdan tom for hjertemedisiner og havnet på sykehus.

- Uforståelig oppførsel av kontrollørene

Da han kom tilbake til lastebilen og dekkene ble skiftet, var det ifølge 40ton.net en politimann på stedet som så dekkene som var tatt av felgene på tralla. Nettstedet skriver:

Skjermbilde (faksimile) av artikkelen fra 40ton.net
Skjermbilde (faksimile) av artikkelen fra 40ton.net

«Politimannen uttalte seg at han så ingen grunn til å ta en slik beslutning som hans kolleger hadde tatt noen dager tidligere. Dessuten hadde ikke politimannen med seg noen forelegg eller protokoll. Dette er det beste beviset på at hele historien aldri skulle ha skjedd. Hvis dekkene hadde virkelig vært i strid med kravene, ville ikke nordmennene nølt med å gi trailersjåføren en stor bot.»

- Oppførselen til de norske kontrollorganene er av og til uforståelig. Med mindre man kan forklare det med at de ønsker å være diskriminerende eller vanskelige, skriver nettstedet som drives av lastebilentusiasten Filip Bednarkiewicz.

Ifølge nettstedet skal det være et advokatfirma i Larvik som forbereder en sak mot kontrollmyndighetene for: «Uregelmessigheter begått av kontrolltjenesten. Uberettiget inndragning av førerkort, feil vurdering av dekk og en avgjørelse som ikke stemte med avgjørelsen tatt ved den tidligere kontrollen 11. januar (…) I tillegg vil hans arbeidsgiver kreve kompensasjon for kjøretøyets oppholdstid.»

Avslutningsvis i artikkelen advarer forfatteren, som vi må anta er Filip Bednarkiewicz: «Jeg anbefaler virkelig å passe seg for norske trafikkontroller, å sjekke sine rettigheter og plikter, og følge med nøye med kontrollen som blir utført.»

Kan forby bruk når føreforholdet gjør det nødvendig

AT.no har tatt kontakt med en av dem som var med på kontrollen, inspektør Åge Røilid i Statens vegvesen, Utekontroll i Region nord, for å få Vegvesenets versjon av saken.

- Det stemmer at han ble stoppet og ilagt kjøreforbud. Det stemmer også at dekkene på semitraileren ble sjekket 11. januar i Romsdal og klarert for videre kjøring. Der kan det imidlertid ha vært bare veier. Og da er det godt nok med M+S og minst 5 mm mønsterdybde. Dette var ikke tilfellet på Trofors. Der var det snø- og isdekte veier, sier han.

Røilid henviser til Vegtrafikkloven når det gjelder å ilegge bruksforbud. Der står det i paragraf 36-1 d): «Politiet eller regionvegkontoret kan forby bruken av en motorvogn og tilhenger til motorvogn for så lang tid som nødvendig, dersom kjøretøyets hjul ikke er sikret tilstrekkelig veggrep ved bruk av pigger, kjettinger eller lignende, når føreforholdet gjør det nødvendig.»

- Dermed måtte sjåføren sørge for andre dekk eller vente til veien ble fri for is/snø, sier han.

Det var tynn is på asfalt på veien og da sørger heller ikke kjetting for tilstrekkelig veggrep (det blir heller verre).

Røilid har også snakket med politiet om hendelsen:

- De ville ikke begitt seg inn på å vurdere om dekkene var gode nok eller ikke, sier han.

Bogdan mener at Vegvesenet ikke har lov til å inneha kjøretøyets dokumenter og hans førerkort:

Her henviser Riølid til Forskrift om bruk av kjøretøy paragraf 1-8 der det står: Ved trafikkontroll plikter føreren å avlevere kjennemerker og/ eller kjøretøyets dokumenter når dette kreves.

Førerkortet ble beslaglagt av politiet, som var med på kontrollen.

Liten forståelse for nyansene i lovverket

Seksjonssjef Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen, Region nord, mener utenlandske sjåfører ikke vet nok om nyansene i norsk lovverk.

- De er veldig opptatt av at det står M+S på dekkene og at det er nok mønsterdybde. Da er det mindre viktig for dem at dekkene rett og slett ikke egner seg til å kjøre på norske vinterveier med, når de er snø og islagt, sier hun.

Region nord har opplevd at det er noen som truer med å sende regning for tapt fortjeneste, når de blir stående på grunn av utilstrekkelig utstyr.

- Men vi har ikke mottatt noe krav ennå, sier Sandvik.

Her er hele saken fra 40ton.net oversatt til norsk:

Mye misbruk ved norske trafikkontroller - holdt tilbake i en uke uten dokumenter og uten grunn

Oppførselen til de norske kontrollorganene er av og til uforståelig. Med mindre man kan forklare det med at de ønsker å være diskriminerende eller vanskelige.

Vi skal nå se på historien om Bogdan som har kjørt lastebil i over 30 år, inkludert 14 år i Norden. Dette er hans faste destinasjon, så det er ikke snakk om ikke å være forberedt på å kjøre på vinterføre. Bogdans vogntog er blitt klargjort for å kjøre i Norden, og det å bruke de riktige dekkene tar han som en selvfølge. Likevel, i midten av januar ble han stoppet og holdt igjen i en uke. Hele saken førte til at han ble innlagt på et norsk sykehus, og det verste er at det ikke var han som brøt reglene.

11. januar 2019 gjennomgikk Bogdan en grundig trafikkontroll på den norske veien E136, med et positivt resultat. Nordmennene sjekket blant annet dekktype og -tilstand, uten noen anmerkninger. Trekkvogna var utstyrt med 3PMSF, tilhengerdekkene var merket med M + S, og mønsterdybden var ikke noe å utsette på.

Men det tok kun elleve dager før de samme dekkene fikk Bogdan i trøbbel. Det skjedde 22. januar under en trafikkontroll i krysset mellom E6 og E73. Politimannen og inspektøren inspiserte kjøretøyet og fant ut at tilhengerdekkene var ubrukelige. Dette skulle være relatert til mangelen på 3PMSF-merking.

Her må det henvises til reglene: Ifølge offisielle opplysninger fra Statens Vegvesen godtar de norske myndighetene vinterdekk med betegnelsen "M + S og/eller 3PMSF". Fra begynnelsen av 2019 er disse betegnelsene bestemmende, da listen over aksepterte dekkmodeller er ikke lenger i bruk. Det er også viktig med minste mønsterdybde på 5 millimeter. Bogdans tilhengerdekk hadde imidlertid dybde på 12 millimeter. Kort sagt, hans dekk oppfylte alle mulige slags krav.

Men dette er ikke alt. Selv om saken bare gjaldt dekk i tilhengeren, bestemte seg nordmennene for å inndra Bogdans vognkort, førerkort og kopi av hans lisens for å utføre internasjonal transport. Disse var såkalte forebyggende tiltak. Videre, etter at alle disse dokumentene hadde blitt inndratt - og dermed uten førerkort - ble Bogdan nødt til å kjøre videre til et angitt stoppested. Stoppestedet var i Mosjøen ved Shell-stasjonen.

For å få dokumentene tilbake måtte han bytte ut dekkene på tilhengeren. Dette skulle imidlertid ta en stund – han måtte vente på de nye dekkene helt fram til 28. januar. Problemet er at Bogdan lider av høyt blodtrykk og må ta medisiner. Dessverre, på grunn av et uventet opphold fikk ikke Bogdan sine medisiner. Han var også under mye stress og til slutt endte han opp med å tilkalle en ambulanse. Bogdan måtte innlegges på sykehuset i ett døgn for å få medisin og for å gå gjennom grunnleggende undersøkelser. Det skal nevnes at han fikk hjelp av det polske konsulatet. Bogdan nevnte at konsulen ringte ham opp om kvelden og spurte hvordan det gikk med ham og om han trengte noe.

I mellomtiden kom dekkene frem til stoppestedet, og etter at de hadde blitt påmontert, kunne Bogdan få tilbake dokumentene. Da en politimann kom på stedet, sjekket han ikke bare de nye dekkene, men også de som ble demontert, og som var årsaken til at Bogdan ble holdt igjen.

Politimannen uttalte seg at han så ingen grunn til å ta en slik beslutning som hans kolleger hadde tatt noen dager tidligere. Dessuten hadde ikke politimannen med seg noen forelegg eller protokoll. Dette er det beste beviset på at hele historien aldri skulle ha skjedd. Hvis dekkene hadde virkelig vært i strid med kravene, ville ikke nordmennene nølt med å gi sjåføren en stor bot.

Per dags dato behandles saken av et norsk advokatfirma fra Larvik. Advokaten klarte å liste opp en lang rekke med uregelmessigheter begått av kontrolltjenesten. Uberettiget inndragning av førerkort, feil vurdering av dekk og en avgjørelse som ikke stemte med avgjørelsen tatt ved den tidligere kontrollen 11. januar - alt dette er et grunnlag for å fremme en offisiell klage. Bogdan ønsker å bruke sin klagerett ved hjelp av en advokat. I tillegg vil hans arbeidsgiver kreve kompensasjon for kjøretøyets oppholdstid.

Så snart jeg mottar ny informasjon i denne saken, kommer jeg tilbake med den. Jeg anbefaler å virkelig passe seg for norske trafikkontroller, å sjekke sine rettigheter og plikter og følge med nøye med kontrollen som blir utført.