Fra venstre: Anleggsleder Joakim Syltern By fra Tore Løkke, prosjektleder Sebastian Schneider fra Veidekke og prosjektleder Lars Jørgen Sivertsen i Trønderenergi.
Fra venstre: Anleggsleder Joakim Syltern By fra Tore Løkke, prosjektleder Sebastian Schneider fra Veidekke og prosjektleder Lars Jørgen Sivertsen i Trønderenergi.

Veidekke skal opparbeide 22 km vei

Har fått i oppdrag å bygge vindpark i Trøndelag. Det skal blant annet bygges 22 km vei, 31 turbinfundamenter og kabelgrøfter.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Sørmarkfjellet AS har tildelt Veidekke anleggsoppdraget for Sørmarkfjellet Vindkraftverk som skal bygges i kommunene Osen og Flatanger i Trøndelag.

Kontrakten er en totalentreprise verdt i underkant av 300 millioner kroner.

- Vi takker for tilliten og er svært fornøyde med å ha vunnet konkurransen om dette viktige oppdraget. Vindkraft er noe vi setter stor pris på å få bygge, både av kommersielle årsaker og fordi vi gjerne vil bidra til at fornybar energi blir produsert i fremtiden, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

De 31 turbinene i vindparken nord på Fosenhalvøya vil ha en totalt installert effekt på 130 MW og en årsproduksjon som tilsvarer forbruket til 29.300 husholdninger (440 GWh). Dette er det femte vindkraftprosjektet for Veidekke bare i Norge i løpet av de siste årene.

Infrastrukturen Veidekke skal bygge i vindparken omfatter følgende hovedelementer:

  • 31 turbinfundamenter med tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner
  • Opparbeidelse av 22 kilometer vei (adkomstvei og interne veier)
  • Oppføring av et servicebygg og et bygg for transformatorstasjon
  • Kabelgrøfter og legging av parkens interne høyspentnett

Arbeidet skal utføres av Veidekkes anleggsavdeling i samarbeid med datterselskapet Tore Løkke AS. Anleggsarbeidene starter i april og skal være ferdig i oktober 2021.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS