Tidligere barne- og likestillingsminister, nå stortingsrepresentant, Linda Hofstad Helleland, var en av flere kvinnelige ledere som holdt innlegg for lærlingene.
Tidligere barne- og likestillingsminister, nå stortingsrepresentant, Linda Hofstad Helleland, var en av flere kvinnelige ledere som holdt innlegg for lærlingene.

Samlet kvinnelige anleggslærlinger

Over 40 kvinnelige anleggslærlinger var samlet til treff på Hellerudsletta 5. februar i regi av MEF/OKAB. Det ble bygget nettverk og gitt inspirasjon av sterke damer som Linda Hofstad Helleland, Isabell Ringnes og Julie Margrethe Brodtkorb

Publisert

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) arrangerte 5. februar en heldagssamling på Hellerudsletta (Akershus) for kvinnelige lærlinger fra hele landet.

Formålet med samlingen var å tilby en arena til lærlingene der de kunne bli kjent på tvers av fylkesgrensene. I tillegg ønsket organisasjonene å få innspill til hvordan rekrutteringen av kvinner kan økes.

Fortsatt kun fem prosent kvinner

- Medlemsbedriftene våre har doblet antallet lærlinger siden 2010 og er i en særklasse når det gjelder å tilby læreplasser. Samtidig er det fortsatt slik at kun fem prosent av lærlingene er kvinner. Vi ønsker at enda flere ønsker seg en karriere hos oss. Samlinger som dette er et godt bidrag til denne målsettingen, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Det var også mulig å føre anleggsmaskin på simulator på samlingen 5. februar.
Det var også mulig å føre anleggsmaskin på simulator på samlingen 5. februar.

I overkant av 40 lærlinger deltok på samlingen. Før lunsj var det en fellesdel med innlegg av blant andre tidligere barne- og likestillingsminister, nå stortingsrepresentant, Linda Hofstad Helleland og Isabelle Ringnes. Sistnevnte er grunnlegger av likestillingsorganisasjonen #Hunspanderer og leder i Teknologinettverket for kvinner (TENK). 

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, var en av flere kvinnelige ledere som holdt innlegg for lærlingene.
Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, var en av flere kvinnelige ledere som holdt innlegg for lærlingene.

Samtaler

Programmet etter lunsj besto av en samtale i plenum med to tidligere lærlinger, før lærlingene ble delt inn i grupper og rullerte mellom åtte forskjellige poster. På disse postene var det praktiske oppgaver og fagpresentasjoner ledet av opplæringskonsulenter fra OKAB.

I tillegg var det lagt opp til samtaler der lærlingene fikk komme med sine synspunkter knyttet til opplæring og tanker rundt bransjen.

- Hovedinntrykket er at lærlingene trives godt ute hos bedriftene. De fremhever gode jobb- og inntektsmuligheter, i tillegg til at de har en variert arbeidshverdag. Flere har også pekt på verdien av å gjøre et arbeid som er nyttig for samfunnet. Dette er poenger vi må bli enda flinkere til å løfte frem når vi snakker om bransjene våre, sier Julie Brodtkorb, før hun fortsetter: 

 - Med stor etterspørsel etter lærlinger og fagarbeidere, er rekruttering selvsagt viktig. Samtidig er det avgjørende at vi tar godt vare på de som allerede har valgt seg en karriere hos oss. Dette handler både om praktiske forhold, som det å ha egen garderobe der det er mulig, og å ha en åpen bedriftskultur som bidrar til at du kan ta opp eventuelle utfordringer som dukker opp, sier Julie Brodtkorb.