Regiongeolog Sven Dahlgren under feltarbeid på Fensfeltet ifjor sommer, her med et apparat som ved hjelp av røntgenfluoresens kan bestemme bergartene. (Arkivfoto)
Regiongeolog Sven Dahlgren under feltarbeid på Fensfeltet ifjor sommer, her med et apparat som ved hjelp av røntgenfluoresens kan bestemme bergartene. (Arkivfoto)

Spennende metallfunn i Telemark

– Resultatene etter prøveboringene er svært lovende. De viser et stort potensial for å finne betydelige forekomster av REE-metaller i Ulefoss (Telemark).

Publisert

Det sier Sven Dahlgren, regiongeolog i Buskerud, Vestfold og Telemark. Nylig ble resultatene fra prøveboringene på Fensfeltet i Ulefoss offentliggjort, og analysene av kjerneboreprøvene på ca. 1000 m og 700 m dyp, gir grunn til optimisme, opplyser Dahlgren.

Brukes i «alt»

Jordartene REE (Rare Earth) består av flere metaller som i dag benyttes i produksjon/fremstilling av medisinsk utstyr, hybridbiler, magneter, lasere, mikrofoner og mobiltelefoner for å nevne noe. Kina har siden 2010 nærmest hatt monopol på utvinning av REE-metaller og vist betydelig uvilje til å eksportere metallene. EU har satt REE-metallene høyt på sin bekymringsliste for forsyningssikkerhet.

Industrien

Geologene Håvard Grønnevik (t.v.) og Bjørn Strømberg har også deltatt i feltarbeidet på Fensfeltet. (Arkivfoto)
Geologene Håvard Grønnevik (t.v.) og Bjørn Strømberg har også deltatt i feltarbeidet på Fensfeltet. (Arkivfoto)

– Nå blir det opptil industrien å ta det neste steget for å se hvor store forekomster av REE jordarter Fensfeltet innebærer. Utsiktene for at det fins betydelige forekomster av metallene for «det grønne skiftet» er i alle fall svært lovende, sier regiongeolog Sven Dahlgren som står på farta til en stor mineralkonferanse i Canada.

Siden 1657

Det har foregått gruvedrift på Fensfeltet fra 1657 til 1965, og det har lenge vært «mistanke» om at feltet kan inneholde Europas viktigste REE-forekomster.

Telemark fylkeskommune og Nome kommune/Midt-Telemark Næringsutvikling har bidratt med bevilgninger til undersøkelsene på Fensfeltet.