Rune Hardersen.
Rune Hardersen.

Konserndirektør i Multiconsult

Rune Hardersen er ansatt som konserndirektør og fast stedfortreder for konsernsjef fra 1. mars 2019 som medlem i konsernledelsen i Multiconsult.

Publisert

Hardersen kommer fra stillingen som konsernsjef i ÅF Norge AS hvor han også var en del av konsernledelsen i ÅF-gruppen.