Sjåførene på disse tyske vogntogene ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, etter at de ble ble stoppet på E6 ved Jessheim på vei sørover.
Sjåførene på disse tyske vogntogene ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, etter at de ble ble stoppet på E6 ved Jessheim på vei sørover.

To sjåfører, samme firma, tatt for samme regelbrudd

Sjåførene ble stoppet på forskjellige tidspunkt, samme kveld i samme kontroll på E6, Jessheim trafikkstasjon (Akershus).

Publisert

En tysk sjåfør av et tysk vogntog ble stoppet i en tungbilkontroll på Jessheim onsdag 6. februar.

Statens vegvesens kontrollører avdekket daglig kjøretid på 19 timer. Han hadde forsøkt å skjule bruddene ved å kjøre uten å bruke sjåførkort.

Senere på kvelden samme dag ble en annen tysk sjåfør på et vogntog fra samme firma innhentet og fulgt tilbake til Jessheim trafikkstasjon, etter at denne ikke stoppet for skiltet kontroll.

Det viste seg at sjåfør nummer to også hadde brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Denne sjåføren hadde også forsøkt å skjule bruddene.

Begge sjåførene ble anmeldt for bruddet på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Den andre sjåføren ble i tillegg anmeldt for ikke å stoppe for kontroll.