Byggrelatert entreprenørvirksomhet vil avta noe, mens det fremdeles er god fart i infrastrukturbyggingen, påpeker Veidekke i en analyse.
Byggrelatert entreprenørvirksomhet vil avta noe, mens det fremdeles er god fart i infrastrukturbyggingen, påpeker Veidekke i en analyse.

Veidekke: Bygg ned – anlegg opp

Veidekke forventer at entreprenørproduksjonen i Skandinavia innen bygg vil gå noe ned i 2019 og 2020, mens anleggsproduksjonen vil øke noe.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Noe av effekten av dette vil trolig bli at presset i markedet dempes noe og gi bedre tilgang på kapasitet og kompetent arbeidskraft i hele verdikjeden, skriver Veidekke i en pressemelding.

– Produksjonen i næringen er økt med over 40 prosent i løpet av de siste fire årene. Vi oppfatter derfor at markedet er godt rustet for noe nedgang nå, sier Kristoffer Eide Hoen, analysedirektør i Veidekke ASA. Samlet entreprenørproduksjon ventes først å avta 3 prosent i 2019, for deretter å forbli stabil i 2020.

Bak NTP-mål

I anleggsmarkedet ventes veksten å fortsette, særlig i Sverige. I Norge er flere store samferdselsprosjekter forskjøvet eller utsatt, og man ligger nå bak målene for Nasjonal transportplan for første gang siden tidlig på 2000-tallet. Med tegn til mindre handlingsrom i offentlige budsjetter fremover, vil denne situasjonen vil trolig vedvare.

Bygg mer edruelig

Det skandinaviske boligmarkedet er nå mer edruelig enn for noen år tilbake:

– I de siste årene har myndighetene i både Norge, Sverige og Danmark innført kredittinnstramminger som har demmet opp for stigende boligpriser og økende gjeld. Timing og sosial profil på enkelte av tiltakene kan diskuteres, men i bruktboligmarkedet har tiltakene hittil bidratt til mer stabil prisutvikling, relativt høy transaksjonsaktivitet og et større tilbud, sier Eide Hoen.

Salget av nye boliger gikk noe opp sist høst, selv om det fortsatt ligger markant under rekordårene 2016–2017.

– Konkurransen om kjøpere til nye prosjekter er fremdeles hard. Det skyldes både strammere kredittvilkår og at tilbudet av nye prosjekter fremdeles er noe større enn etterspørselen, sier Eide Hoen. – Men det er ikke bare dårlig nytt for utviklerne. I hovedstadsregionene har marginpress på innkjøpssiden vært en vel så stor utfordring som lavere betalingsvilje hos kjøperne. Med mindre press på kapasiteten i entreprenørmarkedet forventer vi at denne utfordringen avtar.

Begynner å avta

Antall tillatelser for igangsettelse av nye bygg gitt høsten 2018, peker mot fortsatt høy aktivitet i flere av byregionene langt inn i 2020, men med regionale forskjeller. Mens Stockholm-regionen var i nedgang gjennom hele 2018, har produksjonen så vidt har begynt å avta på Østlandet med Oslo. Göteborg og byene på Vestlandet i Norge viser ikke tegn på nedgang ennå.

PS: Veidekkes analyser for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet kan leses i sin helhet på veidekke.com.

Powered by Labrador CMS