Tidligere hadde lysene en funksjon. Da kunne man gjøre opp for seg på et skjema på en bensinstasjon dersom man ikke hadde abonnementet i orden når man passerte i abonnementfila (de som ikke hadde abonnement betalte med mynt i en automat eller manuelt til en person i bua. Nå får alle norskregistrerte biler regning i posten uansett om man har abonnement eller ikke. Så lysene har utspilt sin rolle.

Lyssignalene slukkes i bommene

Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april 2019.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det er flere årsaker til at lyssignalene nå tas ned. Først og fremst koster det mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert foran hver bomstasjon i hele landet. I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene.

- Vi har derfor besluttet at alle lyssignal i bomstasjoner skal fjernes, opplyser Egil Aasheim som leder Kontor for Autopass i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Han sier videre at dette er ett av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der det er ønskelig å forenkle innkrevingen av bompenger for å få til mer effektiv drift.

Tar tid å fjerne stolpene

Forslaget om å fjerne lyssignalene har vært ute på ekstern høring der både bompengeselskaper, bilbransjen, kommuner, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere har fått mulighet til å komme med innspill.

Konklusjonen er at alle lyssignal i landet skal tas ned. Lysene skal derfor slukkes ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019.

- Vi regner imidlertid med at det vil ta noe tid før vi får fjernet alle lysstolpene i hele landet, men vi vil sørge for at dette skjer så snart det er praktisk mulig, opplyser Aasheim. 

Det blir heretter, naturlig nok, heller ikke satt opp lysstolper på nye anlegg.

Autopass

Opplysning om passering og priser får du heretter hos det bompengeselskapet som du har tegnet Autopass-avtale med via «Min side». 

Les mer om autopassordningen på: www.autopass.no

Powered by Labrador CMS