«Fiolen» er tredje byggetrinn med 116 leiligheter, næringslokaler og parkeringsanlegg på Vollebekk i Oslo øst.
«Fiolen» er tredje byggetrinn med 116 leiligheter, næringslokaler og parkeringsanlegg på Vollebekk i Oslo øst.

Veidekke bygger mer på Vollebekk

OBOS Nye Hjem og Aspelin Ramm har gitt Veidekke oppdraget med å bygge Fiolen, som er tredje byggetrinn med 116 leiligheter, næringslokaler og parkeringsanlegg på Vollebekk i Oslo øst.

Publisert

Dette byggetrinnet består av en firedelt bygningskropp på seks til åtte etasjer over bakken. I tillegg til de 116 leilighetene skal Veidekke oppføre råbygg for næringslokaler i de nederste etasjene samt parkering, boder og tekniske rom i to underetasjer.

- Vi takker igjen så mye for tilliten, og gleder oss til å fortsette arbeidet med å forandre Vollebekk fra industriområde til attraktivt bomiljø. Her har vi fått være med på å utvikle prosjektet fra starten av, og sammen har alle aktører vært involvert for å sikre en optimal og helhetlig byggeprosess, sier direktør Anders W. Haugen i Veidekke Bygg Oslo.

Vollebekk ligger ved Risløkka i bydel Bjerke, og har i mange år vært kjent som et industriområde.

Dette endres nå gjennom et stort byutviklingsprosjekt hvor store deler skal bygges opp helt på nytt. Prosjektet blir «en grønn og urban bydel bare 13 minutter med T-banen fra Jernbanetorget», men samtidig rett i nærheten av flotte turområder og Lillomarka. Når det står ferdig vil det nye boligprosjektet totalt bestå av over 800 boliger og noe næringsvirksomhet.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 232 millioner kroner.

Byggearbeidene starter i slutten av april med planlagt ferdigstillelse i første halvår 2021.