Geir Flåta, ny konserndirektør i AF Gruppen.
Geir Flåta, ny konserndirektør i AF Gruppen.

Endringer i virksomhetsområdet Bygg

Geir Flåta blir ny konserndirektør for AF Gruppens heleide byggvirksomhet i Norge. Amund Tøftum blir i tillegg til å være konserndirektør for Offshore, ansvarlig for den deleide norske byggvirksomheten.

Publisert

De overtar etter Henning Olsen som slutter i AF for å bli konsernsjef i NRC Group.

Byggvirksomheten har over de siste årene hatt sterk vekst. I 2018 utgjorde porteføljen nær halvparten av den samlede virksomheten i AF Gruppen.

For å være rustet for videre vekst deles Bygg opp i to operative porteføljer ledet av to konserndirektører.

Geir Flåta (født 1978) kommer fra stillingen som leder av forretningsenheten AF Nybygg.

Han vil lede den heleide byggvirksomheten i Norge som består av AF Byggfornyelse, AF Bygg Oslo, AF Nybygg og AF Bygg Østfold.

Amund Tøftum, konserndirektør i AF Gruppen. Får utvidet ansvar i konsernledelsen.
Amund Tøftum, konserndirektør i AF Gruppen. Får utvidet ansvar i konsernledelsen.

Amund Tøftum vil i tillegg til hans nåværende ansvar for virksomhetsområdet Offshore, bli ansvarlig for den deleide norske byggvirksomheten som omfatter LAB, Strøm Gundersen, MTH og Eiqon. Virksomhetsområdet Bygg vil fortsatt rapportere som en samlet portefølje mot aksje- og investormarkedet. 

- Henning har gjort en meget god innsats som konserndirektør for Bygg og det er synd å miste en god medarbeider. Samtidig er det veldig tilfredsstillende å se at vi gang på gang kan løfte frem solide ledere fra egne rekker når nye muligheter kommer. Geir har lang fartstid i AF med bred prosjekt- og ledererfaring fra både anlegg og bygg. Jeg ser frem til å få han med i lederteamet mitt. Amund har stor kapasitet og bred erfaring fra både Offshore- og anleggsvirksomheten. Jeg er trygg på at både den deleide bygg-porteføljen og offshore-området vil utvikles videre under hans lederskap, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.