Nytilsatte regiondirektører i Spordrift AS. Fra venstre: Kristine Jessen (Nord), Stian Wesøy (Sør-vest) og Tore Fjukstad (Øst).
Nytilsatte regiondirektører i Spordrift AS. Fra venstre: Kristine Jessen (Nord), Stian Wesøy (Sør-vest) og Tore Fjukstad (Øst).

Regionale ledere i Spordrift og Bane Nor

Regiondirektørene i Spordrift AS og områdedirektørene i Bane Nor SF er nå på plass (se bildekarusell). Spordrift AS skal være i operativ drift 1. juli 2019.

Publisert

Omorganiseringen av Bane Nor trer i kraft fra samme dato. Det er de seks nåværende områdedirektørene i Bane Nor som ansettes i de nye stillingene.

- Samtlige har lang ledererfaring og jeg vil gi de beste skussmål for deres genuine interesse for medarbeidere og for jernbanen, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane Nor.

- Områdedirektørene og regiondirektørene representerer en bredde- og dybdekunnskap om jernbanen. De har ulike erfaringsbakgrunn og nye perspektiver er like viktig som lokalkunnskap og fagkunnskap om drift og vedlikehold, sier Aarnes.

- Medarbeiderne vårt største konkurransefortrinn

Disse tre blir regiondirektører i Spordrift

  • Regiondirektør Nord                 Kristine Jessen
  • Regiondirektør Sør-vest           Stian Wesøy
  • Regiondirektør Øst                   Tore Fjukstad

Henning Bråtebæk, som fra 1. april 2019 blir administrerende direktør i nyopprettede Spordrift AS er enig:

Disse tre blir områdedirektører i Bane Nor

  • Områdedirektør Midt/Nord        Thor Brækkan
  • Områdedirektør Sør/Vest          Tony Dæmring
  • Områdedirektør Oslo/Øst          Lars Berge

- Spordrift AS vil bli den største leverandøren av drift, vedlikehold og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen. Det er de ansatte som har lokalkunnskapen, fagkompetansen og erfaringen, noe som vil være Spordrift sitt aller største konkurransefortrinn.

- Med de tre regiondirektørene på plass, er jeg overbevist om at vi får en regionledelse med unik kompetanse på jernbane, som bryr seg om de ansatte, samtidig som vi sikrer tilførsel av ny kunnskap. Jeg vil ønske regiondirektørene velkommen om bord i Spordrift og har stor tro på at mannskapet vil bli ytterligere forsterket av disse tre regiondirektørene, sier Bråtebæk.

Nytt selskap med 1300 ansatte

Spordrift AS skal være i operativ drift fra 1. juli 2019 og vil da overta alle løpende og planlagte driftsoppgaver som utføres av drift og vedlikehold i infrastrukturdivisjonen i dag.

Selskapet vil få ca 1 300 medarbeidere.

Bane Nor gjennomfører samtidig en omorganisering der ansvar for banestrekningene fordeles på tre geografiske områder, mot seks områder i dag. Dermed blir det kun tre områdedirektører igjen i Bane Nors infrastrukturdivisjon. Spordrift AS inndeles i tre regioner med hver sin regiondirektør.