Prosjektet skal gi en landfast veiforbindelse for E39 mellom Stord og Bergen, med en 5,5 kilometer lang flytebru over Bjørnafjorden.

- Når prosjektet blir realisert, vil det endre forbindelsene i denne delen av landet for alltid, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Han legger til at dette er et prosjekt med uvanlig høy samfunnsnytte.

Sender anbefaling til departementet

Kryssinga av Langenuen mellom Stord og Tysnes (Hordaland) har vært mye diskutert. Både det midtre og det sørlige alternativet har sine støttespillere, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding. Vegvesenet sender over begge alternativene, B og F, til Samferdselsdepartementet.

Statens vegvesen anbefaler det midtre alternativet (B) fordi «brua da blir knyttet til den delen av veinettet på Stord som har den høyeste standarden, og som vil tåle trafikken i noen år før det blir nødvendig med utvidelser».

Vegvesenet tar ikke stilling til om det skal være sideforankret eller endeforankret flytebru. Dette blir vurdert i en egen reguleringsplan.

Kostnadsreduksjon på fem milliarder kroner

E39 Stord – Os har et kostnadsanslag på 35 milliarder 2016-kroner.

Flytebru over Bjørnafjorden utgjør 16,5 milliarder kroner av dette.

I Nasjonal transportplan ligger prosjektet inne med en kostnadsramme på 40 milliarder kroner. Det har vært arbeidet med å redusere kostnadene.

- Disse er nå redusert med fem milliarder kroner. En stor del av kostnadsreduksjonen skyldes at man har kommet lenger i utviklingen av flytebrua og dermed er sikrere på kostnadene for denne, skriver Statens vegvesen i meldingen.

Statens vegvesen peker på at prosjektet er komplekst med lange fjordkryssinger. Det er derfor fortsatt større usikkerhet knyttet til kostnader enn det som er normalt for veiprosjekt i denne fasen.

Erstatter tre ferjeforbindelser

Netto nytte for prosjektet er beregnet til 17 milliarder kroner.

En stor del av nytten ligger i at reisetiden fra Stord til Os blir redusert fra 90 minutter til 30 minutter.

Prosjektet vil erstatte tre ferjeforbindelser; Sandvikvåg – Halhjem, Halhjem – Våg og Jektevik – Hodnaneset.