Fornebubanen er et stort prosjekt med lang tunnel mellom Majorstua og Fornebu.
Fornebubanen er et stort prosjekt med lang tunnel mellom Majorstua og Fornebu.

Fornebubanen bemanner opp

Fornebubanen bemanner kraftig opp, og hele fem nye nøkkelstillinger er kommet på plass den siste tiden.

Publisert

Etaten Fornebubanen har ansvaret for å realisere utbyggingen av Fornebubanen, en ny T-banelinje mellom Fornebu og Majorstuen, på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Byggearbeidene på banen starter etter planen opp på Fornebu i mars 2020. 

De fem nye ansatte er:

Line Fredriksen (51) er ansatt i stillingen som kommunikasjonssjef. Hun starter i jobben 1. mai. Fredriksen har bred kommunikasjonsfaglig erfaring og har tidligere vært kommunikasjonssjef i Posten Norge, Peab og Rådgivende Ingeniørers Forening. Hun kommer nå fra stillingen som Community and Stakeholder Manager i Acciona Ghella Joint Venture, hovedentreprenøren i Follobane-prosjektet.

Fakta Fornebubanen:

Den nye T-banelinjen fra Fornebu (Akershus) til Majorstuen blir 8,2 km lang. Banen skal gå i tunnel.

Byggestart er planlagt til mars 2020 – med ferdigstillelse i 2026.

Prosjektet har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS2), og estimert kostnad for å bygge banen ligger på drøyt 16 milliarder kroner.

Det skal bygges seks nye stasjoner langs traséen: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu.

Reisetiden blir ca. 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen stasjon.

- Jeg gleder meg til å starte som kommunikasjonssjef i Fornebubanen. Dette er et av de største og mest interessante kollektivprosjektene i Norge i nyere tid. Det er mange spennende kommunikasjonsoppgaver som må løses, og jeg håper min erfaring fra bygg- og anlegg spesielt kan komme til nytte», sier Line Fredriksen.

Line Fredriksen blir kommunikasjonssjef for Fornebubanen.
Line Fredriksen blir kommunikasjonssjef for Fornebubanen.

Line Johanne Pedersen begynte 1. april som prosjektleder Fornebu. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder og prosjektering i KANtech AS, og har tidligere jobbet hos Bane Nor og Sporveien.

Runar Vartdal er fra 1. april ansatt som prosjektcontroller med ansvar for økonomistyring i prosjektet. Han kommer fra en lignende stilling i Omsorgsbygg, og har tidligere erfaring fra ConocoPhillips og Equinor.

Ruth G. Haug er fra 1. april ansatt som prosjektleder tunnel. Hun kommer fra stillingen som utbyggingssjef i Nye Veier, og har bred erfaring med tunnelbygging. Hun har tidligere hatt ulike roller i Statens vegvesen, LNS og Rambøll.

Klara Lyngnes begynner 1. juni som prosjektleder jernbaneteknikk. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder i Bane Nor – og har jobbet med skinnegående transport (jernbane og t-bane) i nærmere 20 år.

- Vi er svært glad for å kunne styrke organisasjonen ytterligere med faglig dyktige og godt kvalifisert personell. Utbyggingen av Fornebubanen er teknisk krevende, og vi er nå i ferd med å få på plass et permanent faglig sterkt team, som kan være med å drive dette prosjektet fremover, sier direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.

Direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.
Direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.

Over 400 søkere

Det pågår også en prosess for å fylle ytterligere seks nye stillinger. Da stillingen som administrasjonskonsulent nylig ble lyst ut kom det inn over 400 søkere.

Stillingene som nå skal besettes er; prosjektleder Skøyen, prosjektleder Lysaker og Vækerøstasjon, leder arkiv og dokumentforvaltning, rådgiver ytre miljø, administrasjonskonsulent, og byggeleder.

I løpet av 2019 regner Fornebubanen med å være om lag 20 faste ansatte. Ved utgangen av 2018 var det fem faste ansatte i organisasjonen.