Denne bulktransporten ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring i Sverige 27. mars 2019.
Denne bulktransporten ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring i Sverige 27. mars 2019.

Harry Nilsen fratrer sine verv i NLF midlertidig

Sørum Transport AS er gebyrlagt for ulovlig kabotasje i Sverige. NLFs forbundsstyre ber nå NLFs kontrollkomité om å gjennomgå saken. Forbundsstyremedlem Harry Nilsen fratrer sine verv så lenge saken er under behandling.

Publisert

Harry Nilsen daglig leder i Sørum Transport AS og medlem fra forbundsstyret i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

- Vi er opptatt av at alle skal følge lover og regler. Da er det en selvfølge at vi går foran som gode eksempler. Samtidig er vi opptatt av at saken skal behandles i tråd med forbundets vedtekter, og har derfor bedt NLFs kontrollkomité se nærmere på saken for å vurdere den i tråd med vårt etiske regelverk og våre vedtekter. I mellomtiden har Nilsen fått innvilget permisjon fra sine verv, opplyser forbundsleder Tore Velten.

Les saken her: Norsk transportør tatt for ulovlig kabotasje i Sverige

Det var Nilsen selv som ba om permisjonen i påvente av forbundets behandling;

- Dette er en situasjon som ikke burde ha oppstått. Vår bedrift har, gjennom å betale gebyret, tatt det hele og fulle ansvaret og vil svare på de spørsmål komiteen og forbundsstyret måtte ha, sier Harry Nilsen.